שאלה:

הרב עדס האם מותר לעבור מעל ילד קטן? האם יש משהוא אמיתי בדבר?

תשובה:

אמונה המסבירה כי אין לעבור מעל ילד קטן משום החשש כי הוא עלול שלא לגדול ולהתפתח. אמונה זו מייצגת את הרעיון כי הילוך מעל לילד עלול להגביל את גובהו ולעכב את גדילתו. מנהג זה נפוץ מאוד בקרב יוצאי עדות המזרח. כאמור, חסר כל שחר ואמת.

?▪▪▪▪?

שאלה:

הרב עדס שלום רב. אני גבאי בבית הכנסת בירושלים, אני היתי מנקה את הבית כנסת עד היום בחינם. אלא שכוחי אזל דיברתי עם הוועד והם אמרו תמצא איזה ערבי נחרדתי לרגע. האם מותר לתת לגוי או לערבי להכנס לבית כנסת לתקן דברים ואו לעשות נקיון בבית כנסת?

תשובה:

שלום רב מתוק מדבש. רק דע שיש לגבאים מעלה בשמים אם משרתים בנאמנה את הציבור. לענין שאלתך, ודאי יש להעדיף שיהודי יעשה זאת, אבל בשעת הצורך כשהוא זול יותר או שלא מוצאים מוצלח כמוהו, מותר.

?▪▪▪▪?

שאלה:

הרב עדס היקר ממש. רבים נוקשים על עץ כסימן להרחקת עין הרע או כל מאורע שלילי. האם יש משהוא אמיתי בזה?

תשובה:

יהודי מתוק ויקר. מנהג זה מקורו בגויים (נוצרים) כאזכור לצלב העץ עליו נצלב מושיעם. כאמור, היהדות שוללת מנהג זה ואוסרת עליו בתכלית. להבדיל אנו נוהגים לומר : " בן פורת יוסף...."

?▪▪▪▪?

שאלה:

שלום לכבוד הרב עדס
האם מותר בשלושת השבועות לחתום חוזה לדירה להשכרה או לקנייה?

תשובה:

שלום רב מתוק מדבש
עד ראש חודש אב אין כל בעיה. מראש חודש אב מה שאפשר להמנע דוחים לאחר תשעה באב. ואם חייבים מותר.

?▪▪▪▪?

שאלה:

הרב עדס שלום רב. אנחנו חברים מברטניה באנו לבקר בארץ הגענו לכותל המערבי ומכרו לנו חוטים אדומים נגד עין הרע, כך נאמר לנו. האם חוט אדום הנקשר על פרק היד עשוי באמת לשמש קמיע מפני עין הרע כמו אלו שמכרו לנו?

תשובה:

שלום יהודים יקרים. אין בשום ספר קבלה ובכתבי הקודש כל אזכור לקמע מחוט אדום המסוגל להרחיק עין הרע. פעולה זו מוצגת "כדרכי האמורי" חסר כל ערך וקרובה לעבודת אלילים.

?▪▪▪▪?

שאלה:

הרב עדס שלום עליכם. ברצוני לשאול האם מותר גילוח בבין המצרים ביום שישי לכבוד שבת?

תשובה:

שלום רב מתוק מדבש
לדעת הספרדים ודאי שמותר. למנהג האשכנזים יש בזה מחלוקת, הפרי מגדים כתב שלדעת הרמ”א שאין מסתפרים מי”ז בתמוז, מותר להסתפר לכבוד שבת. ובכף החיים שם הביא שלדעת הרמ”א אסור. ומנהג היום שאסור להסתפר מי”ז בתמוז כולל לכבוד שבת.

?▪▪▪▪?

שאלה:

הרב עדס שלום רב. אימי כל הזמן רואה חתול שחור היא יורקת ומקללת האם יש משהוא בדבר זה?

תשובה:

מתוק ונעים כל הענין עם חתול שחור זה אמונה תפלה מובהקת אשר מקורה בגויים. הקבלה אינה מכירה באמונה זו ולכן אין לייחס לה כל חשיבות.

?▪▪▪▪?

שאלה:

הרב עדס שלום וברכה. לאחותי יש יום הולדת בתשעת הימים. האם מותר לתת לה מתנה בתשעת הימים ?

תשובה:

שלום מתוק מדבש. לכתחילה עדיף שלא לתת מתנה בתשעת הימים, ואם אין ברירה אפשר.

?▪▪▪▪?

שאלה:

שלום רב הרב עדס לחבר שלי יש יום הולדת בבין המצרים, האם זה איסור לנסוע לצימר ליומיים?

תשובה:

שלום רב, בת מלך יקרה. מותר ללכת לצימר בימי בין המצרים. עדיף לא לאחר ראש חודש אב. כל זה לזוג נשוי וממש אסור ללכת לצימר עם חבר. יחסי אישות לפני הנישואין הם אסורים מהתורה. וגם ייחוד עם פנויה אסור. לכן נא לדחות את החופשה לאחר החתונה ויטב לכם מתוקים.

?▪▪▪▪?

שאלה:

שלום וברכה הרב עדס. האם מותר לצבוע אחרי ראש חודש אב את הבית?
ומה הדין לגבי צביעת בית הכנסת, בתי ורצועות התפילין?

תשובה:

שלום רב מתוק מדבש. אסור לסייד את הבית בתשעת הימים, כמבואר בשו”ע סי’ תקנא סעי’ ב, וכך גם לגבי בית הכנסת. צביעת בתי התפילין אינה בעיה, כיון שאיסור זה נאמר לגבי צביעה שהיא חלק מבנין, לא לגבי צביעת מטלטלין.

?▪▪▪▪?

שאלה:

הרב עדס באמת מתכפרים כל העונות של יהודי שהולך לברית מילה?

תשובה:

צדיק יקר בשו"ת המוהורש כותב כך, אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של אדם שנמצא בעת ברית מילה, שאז אליהו הנביא נמצא, ונתכפר לו כל עוונותיו, וזה ברור כשמש.
ולכן אשרי מי שמהדר להיות בכל פעם כשיש ברית מילה, ועל ידי זה נכון לבו יהיה בטוח שימחלו לו על כל עוונותיו, ובפרט בעת הברית ראוי אז להתבודד ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים בפרטי פרטיות בעת שהתינוק בוכה, אז הוא עת רצון גדול בשמים, ויכולים לפעול אצלו יתברך כל מה שרק רוצים, וזה בדוק ומנוסה. אשריכם.

?▪▪▪▪

קטגוריה: ,