בלחץ יו"ר ועדת הכספים הרב גפני # בנק ישראל פרסם חוזר לבנקים שיאפשר לגמ"חים קטנים להמשיך לפעול ללא התאגדות ורגולציה מכבידה
מאת: ישראל לביא​
הישג ליו"ר ועדת הכספים: גמ"חים קטנים שהפיקדונות המקסימליים לאדם אצלם לא עולים על 50 אלף דולר ושסך נכסיהם הכולל אינו עולה על 50 מיליון דולר. לא יחויבו להתאגד כעמותה או בהסדר משפטי ויוכלו להמשיך לפעול ללא חשש מסגירת חשבונותיהם בבנקים. כמו-כן, מאפשר החוזר לגמ"חים גדולים, להירשם ברשות המיסים האמריקאית באופן ישיר ובכך לא יחולו עליהם חובות ישירות כאן בישראל כגון להתאגד כאן בישראל.
הרב גפני: "אני רוצה להודות לבנק ישראל ולרשות המיסים, היום פורסם החוזר על הגמ"חים בכל הבנקים. היתה התחייבות שיימצא פתרון לנושא הגמ"חים והיו הרבה ישיבות בעניין הזה ולקח הרבה מאוד זמן והמערכות עובדות יותר לאט ממה שאני מצפה, אך החוזר שייצא הבוקר, מצויין ומביא לידי ביטוי את מה שדיברנו כאן במהלך הישיבות".

קטגוריה: ,