מ  ‡הרן ‚רטנהויז
בעוד חברי הכנסת והשרים החרדים
נאבקים בכל כוחם למען שמירת הסטטוס
קוו, נחשף אמש מסמך המעיד כי על אף
ההבטחה לנציגים החרדים כי השבת תיש־
מר, מתוכננות עבודות בשבתות וחגים, ואף
יותר מכך, ביום כיפור.
על פי מסמך פנימי רשמי שנחשף לרא־
שונה על ידי חדשות 2, בעוד כחמישה שבועות
יגיעו עבודות הרכבת הקלה מתחת לעיר בני
ברק – והן צפויות להתקיים גם בשבתות וחגים.
המסמך קובע מפורשות שעבודות החפירה
מתחת לבני ברק צריכות להימשך ללא הפ־
סקה, גם במהלך חגי תשרי. המשמעות היא
שהעבודות יימשכו גם בראש השנה, יום כיפור
וסוכות, כך על פי הפרסום כאמור בחדשות 2.
ע"פ הפרסום, הנימוק להמשך העב
בודות בשבתות וחגים הוא בטיחותי. לט־
ענת מחברי המסמך, כול עצירה בעבודות
החפירה תהווה סכנה בטיחותית של ממש:
קיים חשש שאם העבודות ייפסקו - גם אם
לזמן קצר יחסית של כמה שעות בודדות
- מהווה סכנה של ממש משום שהאדמה
בסביבת החפירות עלולה לקרוס.
ח"כ הרב משה גפני הגיב לפרסום: "לא
נאפשר בכל אופן חילול שבת שלא לפיקוח
נפש והנושא יובהר באופן הברור ביותר".
עיריית בני ברק מסרה על כך לח־
דשות 2: "הסכמנו עם המדינה עוד לפני
תחילת עבודות הרכבת הקלה כי לא ית־
בצעו עבודות בשבת בתחומי בני ברק. לא
נקבל הפרה של ההסכם. אין זה משנה אם
באדיבות שחרית

קטגוריה: