ביתו של מרן הגר"ע יוסף, הרבנית עדינה בר שלום העומדת בראש המכללה החרדית וידועה בדעותיה בנושא החזרת שטחים תמורת שלום.
מקבלת היום מחמאה מהעיתון לאנשים חושבים - "הארץ" ושמה מוזכר כמועמדת אפשרית לנשיאת המדינה...

המציע מדגיש שהיא גם אישה, וגם מזרחית וגם מוערכת מאוד בגלל פעילותה הציבורית.

אם אכן ש"ס תתמוך בה ואריה דרעי יפעל למענה כפי שפעל למנות את האח הצעיר הרב יצחק יוסף לרב ראשי, אז אכן מרן יזכה שביתו תהיה "נשיאת המדינה"
דבר בהחלט שישמח את מרן, נראה כי אריה דרעי יצטרך להוכיח שוב את כישוריו וקשריו למען "משימה חשובה" זאת.

תמונה: הרבנית בר שלום בצעירותה

קטגוריה: