ישיבה ראשונה של בית הדין הגדול: נשיא בית הדין הרבני הגדול הראש״ל הגאון רבי יצחק יוסף כינס לראשונה את חברי בית הדין כולל הדיינים החדשים לישיבה חגיגית.
במהלך הישיבה עמד נשיא בית הדין על הצורך לחזק את מעמד בתי הדין בארץ ולחזק את סמכויותיהם, כמו כן הדגיש את החשיבות הרבה של התייעלות המערכת על מנת להקל על באים בשערי בית הדין.

הכינוס הסתיים בקריאה משותפת של כלל הדיינים לאחדות השורות ולפעול במשותף עם כל נציגי הציבור שמסורת ישראל יקרה לליבם על מנת להטמיע את ערכי היהדות והמשפחה על פי מסורת ישראל.

בישיבה השתתפו גם מנכ״ל הרבנות הראשית עודד וינר ראש לשכת נשיא בית הדין יצחק אלחרר ומזכיר בית הדין הרבני הגדול הרב אלון שונם.

קטגוריה:

תגיות: