ביום שישי זה, י"א בניסן, ימלאו מאה וחמש-עשרה שנים להולדתו של הרבי מליובאוויטש. ביום זה, בשנת תרס"ב, ירדה נשמתו הקדושה לעולם הזה, ובני דורנו זכו למנהיגותו הגדולה. לכן זה יום שמחה והודיה לקב"ה.

יום הולדת של צדיק הוא יום שמח, על האור שהאיר באותו יום, עם ירידת נשמתו לעולם. חז"ל אומרים שהקב"ה בחר בא' בניסן ליום הקמת המשכן, "לפי שבאחד בניסן נולד יצחק, אמר הקב"ה: הריני מערב שמחתכם שמחה בשמחה".

כמו-כן נאמר בגמרא שיום הולדתו של משה רבנו, ז' באדר, ביטל את גזֵרת המן. הצורר בחר בחודש אדר לביצוע מזימתו, מפני שידע כי בחודש זה מת משה רבנו, והוא ראה בכך סימן רע לעם ישראל. ואולם חז"ל אומרים שהמן לא ידע כי בחודש זה גם נולד משה, ו"כדאי הוא יום הלידה שיכפר על המיתה". מכאן עולה שיום הולדתו של נשיא ישראל נעשה יום של שמחה וזכות לדורי דורות, עד שבזכותו נתבטלה גזֵרת המן אלף שנים לאחר מכן.

דאגה ליהודי שני

מקובל בעולם להעניק מתנות לכבוד יום הולדת. גם לקראת יום הולדתו של הרבי ביקשו חסידים לשמח את לבו בתשורות, אך הרבי הבהיר שאין חפצו במתנות של כסף וזהב. הדבר שישמח את לבו, אמר, הוא שיהודים הוסיפו בלימוד התורה ובהפצתה, הִרבו בהקמת מפעלי תורה וחסד והתחזקו באהבת ישראל.

הרבצת תורה ואהבת ישראל הן שני מוטיבים מרכזיים בעשייתו הגדולה של הרבי. לא אחת התבטא שאין לו הנאה גדולה יותר מלראות יהודים עוסקים בהתלהבות ובחיוּת בלימוד התורה. כמו-כן לא חסך זמן ומאמץ כדי לעזור ליהודי, בגשמיות וברוחניות. בשעות הקטנות של הלילה היה מדיד שינה מעיניו כדי למצוא מזור למצוקותיהם של המוני ישראל. אין-ספור ימים בילה על ציון חותנו, קורא מכתב אחר מכתב ופתק אחר פתק, ומעתיר תחינה.

הטמיעה וההתבוללות, כמו ההתרחקות ממקורות ישראל, לא נתנו לו מנוח. הוא לא קיבל את שיטת "אני את נפשי הצלתי", ולא חסך יזמה ומאמץ כדי להביא את אור התורה והחסידות לעוד ועוד יהודים. לאחר שפרץ את הדרך, נעשתה דרכו לנחלת כלל ישראל.

האחריות והזכות

ומעל לכול - הרבי חי יום-יום ושעה-שעה עם הציפייה הגדולה לגאולה האמיתית והשלמה. הוא פקח את עיני העם להבין את גודל האחריות המוטלת על בני דורנו, דור הגאולה, וקרא לכולנו לפעול להחשת הגאולה ולהכנת עצמנו לקראתה.

לקראת י"א בניסן יכולים כל אחד וכל אחת מאיתנו להעניק לרבי 'מתנה' בכל אחד מהתחומים הללו. וגדולה התפילה שתוספת זו של כולנו תביא את ה'מתנה' הגדולה ביותר – הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח צדקנו, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל.

הרבי, יום שהאיר את הדור (צילום: ישראל זאב גולדשמיד)

קטגוריה: