קמפיין פרסומי גדול מנסה להלך עלינו אימים ומזהיר מהסכנה שהערבים יהפכו לרוב בשטח שמהים ועד הירדן. מעניין שלא שמענו מחאה על הסגנון הגזעני הבוטה של השלטים. מתברר שהמטרה – הקמת מדינה פלסטינית – מקדשת גם את הגזענות.

הבה נניח שאכן יש סכנה דמוגרפית, וכי הפתרון הוא הקמת מדינת טרור בלב ארצנו. מדהים לראות 'ביטחוניסטים' הנעולים על מנטרה מתוך עצימת עיניים למתרחש סביב. מה מסוכן יותר לקיומנו, איום דמוגרפי או מדינה חמאסית-איראנית בפאתי ירושלים, נתניה, עפולה ובאר-שבע?

התגובה היהודית

אך אם הסכנה הדמוגרפית מטרידה אותם, למה לא לחשוב על פתרונות בכיוון החיובי – הגדלת מספר היהודים. אפשר וצריך לעודד את העלייה, אך יש דרך להגדלת הרוב היהודי המונחת מול עינינו ממש – הגברת הילודה.

פרשת השבוע מספרת כיצד הגדיל עם ישראל את מספרו לנוכח הניסיונות של המצרים לדכאו: "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד-מאוד, ותימלא הארץ אותם". אבותינו, מתברר, התנהגו כעם בריא, שרוצה לשרוד ולהתפתח, ואכן יצאו ממצרים כעם גדול.

ההשקעות התקציביות הנחוצות להגדלת הילודה נמוכות לאין שיעור מההוצאה שהמדינה תצטרך להוציא כדי להתמודד עם האיומים הביטחוניים הצפויים ממדינה פלסטינית. מאמץ ממלכתי לא גדול בכיוון הזה יכול להביא גידול ניכר מאוד בילודה, שתהיה לברכה בכל המובנים.

יש החוששים מחזרה לשיטת הקצבאות, אבל יש דיי והותר דרכים לעודד ילודה בלי שהדבר יפגע ביציאה לעבודה. למשל, חיזוק המערכות התומכות, שמקילות את המעמסה מעל ההורים. לוּ הייתה המדינה משקיעה יותר במעונות, בחוגי העשרה ובשירותי ייעוץ והדרכה, ולצד זה מטפחת את ערך הילודה, יכולנו להגדיל בנקל את האוכלוסייה היהודית.

אין זה עניין של משאבים בלבד, אלא של ראייה ערכית. חשוב לטפח את התפיסה הרואה בילודה ובהבאת עוד נשמה יהודית לעולם – ערך עליון. זו המצווה הראשונה בתורה, והמקורות מלאים ביטויים מופלאים על ערכו של כל ילד ועל הזכות הגדולה של הוריו. גם אם הדבר כרוך במאמץ מצד ההורים, הברכה והאושר מפצים על כך לאין שיעור.

שותפות עם מיליארדר

אילו היה מיליארדר מציע לכם להיכנס לשותפות עסקית עמו – הלוא הייתם חוטפים את ההצעה בשתי ידיים. וכאן בורא העולם בכבודו ובעצמו מציע לכם שותפות, כמאמר חז"ל: "שלושה שותפים הם באדם – הקב"ה ואביו ואמו". הורים המביאים ילד לעולם נעשים שותפים של הקב"ה, וזה מקור לברכה בכל התחומים.

הנה לפנינו הגישה היהודית החיובית להתמודדות עם הסכנה הדמוגרפית, בבחינת "וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ". צריך לדבר על כך בגאון, לראות בילודה ערך ויעד, להעצים את המשפחות ברוכות הילדים ולסייע להורים לגדל ילדים כאן בארץ ישראל, נחלת אבותינו. במקום לחשוב במונחים של נסיגות ובריחה, צריך לחשוב במושגים של התעצמות והתחזקות, וה' יהיה בעזרנו.

לראות בילודה ערך, להעצים את המשפחות ברוכות הילדים (צילום:shutte

קטגוריה: