פרשת השבוע נח
עד לפני המבול חיו האנשים כמעט אלף שנה, כמו חיי אדם הראשון.
ולאחר המבול התקצרו החיים מאד עד כדי כך, שכאשר ילדה שרה אמנו בגיל תשעים, לאברהם שהיה בן מאה,
נחשב הדבר לנס גדול.
סיבת הדבר נעוצה בדרכי הקב"ה בהנהגת עולמו.
זמנו של האדם וחיי מנוחה ניתנים לו כדי שינצלם לצבירת מצוות באמצעות עשיית רצון ה'.
שהרי כל המצוות הינם גילוי סודות טבע הבריאה מהצד הרוחני שבהם, לתועלת האדם.
כך מקבל כל רגע בחיים משמעות אמיתית,
ואם כן ראוי לתת לאדם כזה חיים ארוכים מתוך נחת ושלווה משום שהוא מנצלם לטובה.
לכן היו חיי האנשים שקודם המבול ארוכים, ונצרכו לזמן מועט בלבד כדי להשקיע בפרנסתם.
אך כאשר ניצלו את זמנם לרעה, צמצם בורא העולם את תוחלת חייהם והעמיס עליהם עבודה רבה,
לבל יהיה בידם זמן פנוי להשחית את דרכם. וכמו שלמדונו חז"ל כי השעמום מביא לידי חטא.
רואים אנו מכאן יסוד גדול בדרכי ההנהגה של בורא העולם עם ברואיו לטובתם, כדי להישיר את דרכם אל עבר מגמת חייהם האמיתית.
אם האדם אינו מנצל את הטוב שניתן לו ע"י בורא העולם לשימוש רוחני תועלתי כרצון ה',
בורא העולם נוטל ממנו את שפע הזמן ואת שפע הטוב שנתן לו, כדי שלא יגרמו לו לחיות בחטא

קטגוריה: