*דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א ליום שישי י"ט אייר התשע"ו*

*"ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לה' והיה ערכך לפי זרעו"* (בחוקותי כז, טז)

והנה אפשר לבאר ולומר, כשרואים אדם שמקיים מצוה טלית נאה, אתרוג נאה, תפילין נאות, או כל מצוה אחרת שיהודי מקיים, העולם מודד אותו ובוחן אותו בשני סוגי אנשים.

אנשים שאוהבים אותו, יאמרו כמה נאים מעשיו, כמה צדיק היהודי הזה, כמה מקפיד במצוות, כמה מסור הוא לקיים את תורתנו הקדושה. ואנשים אשר לא אוהבים אותו, יאמרו כמה בעל גאוה הוא, כמה משתדל הוא להבליט את עצמו, כמה מעשים לא נאים, כמה מעשיו לא לשם שמים. אם כך כל מעשה שעושה האדם, בוחנים אותו אוהביו לטובה, שונאיו לרעה.

אם כך, איך נדע האמת אם האדם מעשיו לשם שמים או לא, איך נדע האם דרכו דרך טובה או לא, הדרך הפשוטה היא לבדוק על האדם אם מעשיו נאים או לא להסתכל בילדים שלו.

אם הילדים שלו הולכים בדרך ה' ומתנהגים בהתנהגות טובה, סימן שגם הוא בראשית דרכו הלך בדרך ה', והתנהגותו הייתה התנהגות הגונה וישרה לשם שמים. ואם בניו הולכים בדרך רעה, המבחן הוא שגם הוא הלך בדרך רעה וההתנהגות שלו הייתה התנהגות לא הגונה, ומעשיו לא היו לשם שמים.

ובזה אפשר לדקדק בפרשת השבוע *"ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לה' והיה ערכך לפי זרעו"* רק לפי זרע האדם וההתנהגות של האדם, נדע האם *"משדה אחוזתו"*, האם ההתנהגות שלו היייתה להקדיש אשה לה' מזרעו, נבין את דרך האדם אם היא דרך אמיתית ודרך נכונה או שלא הייתה דרך הגונה ולא הייתה דרך ישרה.

קטגוריה: