גולה שיתקבלו התפילות עבור כל דבר ועניין,סגולה על עצמו ועל קרוביו, להשכים בבוקר ביום פורים ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני השם יתברך. כי יום פורים הוא עת רצון מאד, וכל העולמות העליונים שרויים בשמחה וברצון, והתפילות מתקבלות ביום זה. ורמזו על כך את מאמר חז"ל לגבי פורים "כל הפושט יד – נותנין לו", כלומר, כל הפושט ידו לבקש מהשם – נותנים לו.
ב. כל השותה יין בפורים, נחשב לו כאילו התענה שבוע שלם, וזו סגולה להמתקת הדינים ולקריעת כל הדברים שמפסיקים בינינו לבין אבינו שבשמיים
את מגילת אסתר שכתובה על קלף צריך לשמוע פעם אחת בערב ועם אחת למחרת היום ,בתחילת מגילת אסתר ישנם ברכות ואז צריך לעמוד ולבקש בקשה אחת ,שאנו נהיה כלי קיבול לקבל את האורות של אסתר המלכה ומרדכי הצדיק שהקב"ה שופך מהשמים ברגעים אלה , האורות הרוחניים שיורדים מהשמים יישארו לנו עד חג פורים הבא , כשחוזרים הביתה לאחר קריאת המגילה חובה שתהיה מפה לבנה עם 2 נרות דולקים ,
כשמסיימים את הצום אוכלים סעודה חגיגית חלה , דגים ובשר , רצוי לישון מקודם כדי לקום ב- 4 לפנות בוקר יום למרחת ,ואז כשקמים נוטלים ידיים וקוראים שוב מזמור כב` בתהילים , לאחר מכן מבקשים מהקב"ה שימלא משאלות ליבנו לטובה בזכות מרדכי הצדיק ואסתר המלכה , צריך להשתדל לקרוא את כל ספר התהילים בשביל לחבר את החושך של הלילה עם היום החדש , כדאי לסיים את ספר התהילים עד זריחת החמה כי זוהי שעת רצון גדולה בשמים לבטל גזרות ולבקש בקשות אחרי שמסיימים את ספר התהילים מתפללים תפילת שחרית וצריכים לשמוע שוב את המגילה ואחרי זה להמשיך את מצוות היום,
שולחים משלוחי מנות ונותנים צדקה לכל פושט יד ,צדקה ומשלוח מנות -אחדות ,במשך פורים רצוי למחוק את זכר עמלק לכתוב על דף "עמלק " ולמחוק כמו בפרשת זכור שמוחקים את זכר עמלק,
סגולות לסעודת פורים :
לפרוס מפה לבנה על השולחן ולהדליק 2 נרות חגיגיים , שולחן יהודים טהור זה מבטל את שולחנו של אחשוורוש , לאחר מנחה מתחילים סעודת פורים שהיא כנדד החטא שהיהודים אכלו משולחנו של אחשוורוש ,לסעודת פורים יש לקנות חלה מהודרת ארוכה {מזכירה את העץ שתלו בו את המן }
כשעושים נטילת ידיים לסעודה וברכת המוציא , צריכים לבצוע את הראש של החלה כנגד הראש של המן שרוצים לבצוע אותו ,מומלץ שסעודת פורים תהיה עשירה במטעמים טבוים,
לפני סעודת פורים לומר מזמור כב` בתהילים להתפלל ולבקש את משאלות ליבנו ,
בתוך סעודת פורים לומר 120 פעם "ברוך מרדכי " ו 24 פעם "ברוכה אסתר בת אביחיל "
בכך אנו מושכים עלינו את האורות של מרדכי היהודי ואסתר המלכה ,
| שמחת פורים היא השמחה הכי גבוהה שיש לעם ישראל בכל שנה
כתוב על פורים "כל הפושט יד נותנים לו.." הפשט של פתגם הזה שכל מי שמבקש צדקה בפורים? תתן לו!! אומרים בעלי המוסר כל הפושט יד.. כל מי שמתפלל לה' יתברך מרים את ידו בחג פורים? בשמיים נותנים לו!! תבינו מה המעלה של חג הפורים הזה!! כל שערי שמיים פתוחים בו!! אומר אר"י הקדוש "פורים כיום הכיפורים..." יעני פורים שוה במעלה שלו? יותר מכיפור!! למה? בכיפור עובדים את ה' יתברך מתוך פחד.. מתוך ירא.. אבל בפורים? זה מתוך שמחה.. מתוך אהבה...
שמעו עוד חידוש א-ד--י-ר!! כל מה שאדם מתפלל בסעודת פורים? זה מתקבל!! מאיפה לומדים את זה? כתוב "ויאמר המלך אל אסתר במשתה היין מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש.." המלך? זה ה' יתברך.. אסתר? זה ישראל.. ה' יתברך אומר לעם ישראל מתי? "במשתה היין " בסעודת פורים.. "מה בקשתך?" הוא שואל מה בקשתינו!!! וכל מה שאנחנו מבקשים? "ותעש.." ה' יתברך עושה!!! בגלל זה אל תבזבזו את הסעודה להשתכר לעשות שטיות!! תשתו מצוה לשתות!!אבל להישאר שפוים!! שתאכלו לברך ברכת המזון!! מי ששותה ומאבד תשפיות שלו ועושה שטיות? שלא ישתה אסור לו
מעוניינים שיזכירו את שמם לכל ההישועות בזמן קריאת מגילת אסתר בישיבת חצות בזמן הקריאה החזן מאריך כשאומרים מה שאלך ומכוונים על כל המשאלות שאנו צריכים להשאיר פרטים באימל או כאן בפרטי וחג שמח
תגיות: בריאות, כל הישועות, סגולות פורים.

קטגוריה: