באדיבות הקול היהודי

בעקבות שינויים בשיטת ההזרקה לעופות, העלו רבים חשש לטריפה בעופות בכשרות הבד"ץ
בעקבות דברים שהתפרסמו משמו של הרב יברוב, בכיר במערך השחיטה של בד"ץ 'שארית ישראל', מתחוללת בימים אלה סערה סביב כשרות העופות אשר תחת השגחת בד"ץ של 'העדה החרדית'.

הרב יברוב טען כי ב'עדה החרדית' מכשירים עופות שהתגלו אצלם דלקות באזור צומת הגידין בשל זריקות שניתנו להם בחייהם.

הרב משה ברנדסדופר, דמות מרכזית ב'עדה החרדית' ובנו של הרב מאיר ברנדסדופר זצ"ל, פרסם מכתב לפיו אביו הורה להחשיב בטרפה כל עוף אשר לגביו התעורר חשש כלשהו באזור צומת הגידין. במכתב, שפורסם באתר 'כיכר השבת', טען הרב ברנדסדופר כי יש להטריף כל עוף שקיים חשש כלשהו לפסול בצומת הגידין, בהתאם לפסק של הרמ"א בשולחן ערוך, שבימינו אנו לא בקיאים בטריפות שבצומת הגידים ולכן "בכל מקום דאיכא מכה במקום צומת הגידין אפילו אינו רק נפוח ונצרר הדם מאחר שהיה צריך בדיקה ואין אנו בקיאין בעוף הוא טריפה".

דייני הבד"ץ התכנסו אתמול (ג') לדיון בבית הדין בבניין 'זופניק' בירושלים בעניין. הרב יברוב טען באזניהם שהזרקה בחזה עדיפה, והם מנגד טענו שדווקא זריקה בחזה עלולה ליצור בעיות קשות יותר של טריפה.

בסופו של דבר, פרסו חברי הבד"ץ הבהרה לציבור כי אין כל חשש בעופות שתחת כשורתם. תחת הכותרת "להסיר לזות שפתיים" כתבו הדיינים: "הננו להודיע בשער בת רבים כי אחרי העיון והדיון בענין הסכמנו שאין שום חשש בעופות שבהשגחתינו - העדה החרדית - בפעיה"ק והם כשרים לכתחילה בלי שום פקפוק".

כך או כך, נראה כי הסערה טרם שכחה, ובקהילות מסוימות בציבור החרדי עדיין נמנעים מאכילת העופות שבהשגחת הבד"צ של 'העדה החרדית'.

קטגוריה: