"סרו מהר מן הדרך אשר צוויתם עשו להם עגל מסכה"
כיצד יעלה על הדעת שארבעים יום קודם לכן עם ישראל היו במעמד הר סיני ואמרו: "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע" ופתאום "סרו מהר מן הדרך עשו להם עגל מסכה", שעל כך נאמר: "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו" (תהילים ע"ח) הייתכן? הדברים מבוארים עפ"י משל, ידוע שדרך העולם כאשר קונים סחורה של בדים ואריגי צמר בפרט, קודם כל בודקים את איכות הסחורה, במיוחד כאשר התרבו הרמאים והתעשיות המשוכללות מצליחים לארוג אריגים מחומרים פשוטים וזולים הנראים לעין באיכות גבוהה שיש צורך בבדיקה מעמיקה וככל שהזיוף משוכלל ומקצועי יותר כך נדרשים למומחים גדולים ומקצועיים יותר שיאבחנו את טיב הסחורה, אך בסופו של דבר ברור לכל שאיכות הסחורה נמדדת לפי זמן עמידתה.
כך גם ברוחניות, כאשר תורתנו הקדושה ציוותה עלינו להבחין בין טוב לרע, כדכ' "ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב.. ובחרת בחיים" כיצד ידע האדם להבחין בין הטוב האמתי לטוב הדמיוני שהוא רע ביסודו? אלא ידיעה זו מתבהרת לאדם לפי המשך קיומו של הדבר ואם אין הוא מתקיים גם אם נראה הדבר טוב מכל צדדיו והיבטיו נחשב הוא כמזויף מתוכו.
המסקנה היא כי ישנם אנשים שמשלים את עצמם שהינם נמצאים בשיא ההתעלות והגיעו כבר לידי סיפוקם הרוחני כאילו הם עומדים במעמד הר סיני זכים וישרים ללא כל דופי ורבב, אך בתוככי נפשם עדיין נשאר בהם סיגים ומחשבות זרות שבגינם עלולים להיכשל שוב וכאשר נופלים ברוחם מחפשים להם חלופות ואלהי זהב.
עגל הזהב של ימינו הוא בתי ההימורים והקזינו שלצערנו אנו רואים שאלפים ורבבות עולים לרגל משתחווים למולך ומקריבים את כל אונם והונם במשחקי שווא ומדוחים בחושבם כי "אלה אלהיך ישראל" אשר יצילוך משעמום ומעוני, עלינו לזכור שעגל הזהב הוא אלהי מסכה תחפושת וריקנות שכל תכליתו הרס וחורבן ומגביר את הפשיעה והאלימות, אלפים ורבבות החריבו את ביתם עזבו את נשותיהם כאשר בתחילה הגיעו כדי להשתעשע ולבלות אך בהמשך נגררו התמכרו ואח"כ מכרו את עצמם לעבדים ולשפחות ואין קונה, קבלנים וסוחרים גדולים ששיחקו בהימורים נפלו ללא תקומה, ועל זה נאמר "סרו מהר מן הדרך" כי השינוי הגדול של המהמרים בחייהם הוא מר ונמהר ומהר, האם שכחנו את תקופת הקזינו ביריחו לאחר הסכם אוסלו שהיו יוצאים כל שבת אוטובוסים מלאים בסוחרים יהודים ומפסידים את כל כספם שבעקבותיהם אסונות רבים פקדו את המהמרים ואת בני משפחותיהם.
מדוע מצא לנכון ראש הממשלה כמקום הראוי ביותר להעמיד את עגל הזהב באילת אם ההכנסה הכספית חשובה כל כך אולי יש מקום לחשוב ולהתיר בה גם את מכירת הסמים והאלכוהול, ואם העיר ותושביה חשובים וקרובים ללבו מדוע הממשלה קיזזה את הטבות המס שהיו באילת עד כה, התשובה, התורה מזהירה "אלוהי מסכה לא תעשה לך" כי הכסף הקל שאנשים מדמיינים לעצמם להשיג בנקל הוא עגל הזהב שיש להתרחק ממנו, ועדיף שהממשלה תשקיע בגמילה ותקלוט את כל המתמכרים לסמים ואלכוהול ולהימורים ותשקם את חייהם ואת ביתם במקום בניית יריד ההימורים שיביא בסופו הרס וחורבן.
בברכת שבת שלום
הרב נסים זאב חכ"ל ומייסד תנועת ש"ס

קטגוריה: