חלום הדירה לזוגות צעירים הולך ומתרחק, בנק ישראל פרסם היום הגבלות חדשות על מתן משכנתאות, כדי להפחית את הסיכון של הלווים ושל המערכת הבנקאית מפני חדלות פרעון. בין השאר לא יוכלו גופים בנקאיים לאשר משכנתאות ששיעור ההחזר החודשי בהן גדול ממחצית ההכנסה החודשית של הלווה. לא יאושרו הלוואות ליותר מ-30 שנה. כמו כן לפחות שליש מן ההלוואה חייב להיות בריבית קבועה, ולא משתנה. ההנחיות החדשות של המפקח על הבנקים,דוד זקן, ייכנסו לתוקף בתחילת החודש הבא.

"אני ואשתי מרוויחים יחד כ-9000 ש"ח אך אנו משלמים שכירות חודשית של 4700 מדוע שלא יאושר לנו סכום דומה כמשכנתא הרי ממילא נאלץ להוציא את הסכום הזה מידי חודש כדי לשלום את מגורנו" סיפר לנו דוד ששקל בימים אלו לרכוש דירה אך נראה כי ההגבלות החדשות יחסמו את דרכו לדירה.

מבנק ישראל נמסר כי "טיוטת ההנחיות גובשה לנוכח המשך המגמות בשוק הדיור, ובעיקר, חלקן הגבוה של ההלוואות לדיור בתיק האשראי הבנקאי וגידולו בשנים האחרונות, המשך העלייה המהירה בהיקף המשכנתאות החדשות והמאפיינים שלהן: חלק ניכר מהמשכנתאות (17%) ניתן בשיעורי החזר גבוהים מן ההכנסה (מעל 40%), חלק ניכר מהמשכנתאות ניתן בריבית משתנה, לרבות בתקופה של 5 שנים ומעלה (72%) וחלק מהמשכנתאות ניתן לתקופות זמן ארוכות של שלושים שנים ומעלה. מאפיינים אלה טומנים בחובם סיכון עתידי ללווים, אשר קיים חשש שנטלו על עצמם התחייבות גבוהה ואשר בתנאים מסוימים עלולים שלא לעמוד בהחזרי המשכנתה, זאת על רקע הגידול ביחס שבין יתרת ההלוואות לדיור להכנסה הפנויה. מדובר בסיכון הכרוך באפשרות שהריבית תעלה בעתיד ותגדיל באופן ניכר את תשלומי המשכנתה וכן בסיכון הכרוך בשינויים בסביבה הכלכלית, כגון הרעה בתנאי שוק העבודה. התממשות של שני הסיכונים יחד בעת ובעונה אחת, אף תעצים את ההשפעה על יכולת ההחזר של הלווים ותגדיל את הסיכון שהם ייקלעו לקשיים בהחזר המשכנתה".

עוד נכתב בהודעת הבנק כי "פועל יוצא של חשש זה, על רקע העליות המתמשכות במחירי הדיור, מאפייני המשכנתאות וסביבת הריבית הנמוכה, הוא הגידול בסיכון למערכת הבנקאית. ההנחיות המוצעות מכוונות להקטנת הסיכונים עבור נוטלי המשכנתאות ולמערכת הבנקאית בכללותה".

קטגוריה: