זכיתי להשתתף אתמול בהילולה שערכה ספינת הדגל של הישיבות הספרדיות - ישיבת "כסא רחמים", בראשות מנהיגנו הרוחני מורנו ורבנו מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א.
מי שמכיר את בוגרי הישיבה יודע כי מדובר בתלמידי חכמים מופלגים יראי שמים השלמים בכל.
כאחד שהיה צמוד למרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל רבות בשנים, אני זוכר את הערכתו הגדולה והנדירה לישיבת "כסא רחמים". הוא ראה בה את ממשיכת המסורת רבת השנים של יהדות ספרד, ולכן היה מקפיד לכבד אותה בביקוריו בישיבה כמעט מדי שנה.
גם את ההילולא הגדולה היה מרן מקפיד לכבד בנוכחותו. אני זוכר איך מרן היה מדבר שם בשבח הישיבה דברים שלא שמעתי ממנו על שום מקום אחר.
למעלה מ-7000 איש אשר השתתפו בהילולה יודעים כי חלל גדול נפער מאז הסתלקותו של מרן זצוק״ל. אמש, חשתי בכל נימי נפשי כי כל אחד ואחד מהנוכחים הגיע כדי להוקיר טובה למרן ראש הישיבה על שהוא ממלא עבורנו את החלל הזה.

קטגוריה: