עו"ד אורי ציפורי מתנועת 'דרך חיים' טוען שעינויים של עצורי דומא נעשה בניגוד לחוק. לדבריו, נוהל 'פצצה מתקתקת' הוא היחיד המאפשר הפעלת אלימות כלפי עצורים ואין כל היגיון להפעיל נוהל כזה בנסיבות של פרשת דומא
מלבד הסערה הציבורית הרחבה שהתעוררה כנגד העינויים שמבצע השב"כ בעצורים בפרשת דומא, הרי שאנו ניצבים בפני סוגיה משפטית ממדרגה ראשונה.

שימוש בכוח כלפי עצורים הוא דבר שמותר אך ורק אם הוגדר העצור כ"פצצה מתקתקת". לדברי עו"ד אורי ציפורי, ראש התא המשפטי של תנועת 'דרך חיים', במקרה הנידון נראה שאין כל אפשרות להצדיק את הגדרת העצורים בפרשה כ"פצצה מתקתקת" וממילא העינויים שהופנו כלפיהם אינם חוקיים. את הדברים אומר עו"ד ציפורי חרף דבריהם של פוליטיקאים רבים - ראש הממשלה נתניהו, חה"כ סלומיאנסקי, שרת המשפטים שקד, השר בנט וכמובן אנשי שב"כ בעבר ובהווה - אשר לדבריהם כל פעולות החקירה בפרשת דומא נעשות בהתאם לחוק.

"דבר ראשון, צריך להבין שגם אם הנערים הודו, וגם אם הם באמת עשו את זה, זה עדין לא נותן לשב"כ שום הצדקה להפעיל נגדם 'אמצעים מיוחדים'", אומר ציפורי. "אין שום היתר חוקי לענות אדם כדי להשיג הודאה, ההיתר היחיד הוא במקרה של 'פצצה מתקתקת' - קרי, כדי למנוע פגיעה רבתי בחפים מפשע".

"נזכיר כי בג"צ (5100/94 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל), הגדיר ביהמ"ש את המקרה של 'פצצה מתקתקת' באופן הבא: 'פלוני נעצר על ידי השב"כ. הוא מחזיק בידיו מידע אודות מיקומה של פצצה שהוטמנה ותתפוצץ בקרוב. ללא מידע זה לא ניתן בשום דרך לנטרל את הפצצה. אין גם כל דרך אחרת להשיג את המידע. אם יושג המידע, תנוטרל הפצצה. אם לא תנוטרל, ייפגעו וייהרגו רבים'", מסביר עו"ד ציפורי.

עו"ד ציפורי מסביר כי כדי להצדיק את העינויים שהפעיל השב"כ נגד העצורים יהא עליו להראות אחת משתיים: "אפשרות אחת היא שהשב"כ יטען כי אותם חבר'ה עמדו לבצע 'פיגוע' נוסף. במקרה כזה - יהיה על השב"כ להצביע על מידע מאד קונקרטי שיענה להגדרה של 'פצצה מתקתקת'. בג"צ קבע בעבר כי כדי להצדיק הפעלת אמצעים מיוחדים יש להצביע על כך שקיימת ודאות להתממשות הסכנה ואין כל אפשרות למנוע את התממשותה בדרך אחרת; כלומר, שקיימת מידת סיכון קונקרטי ובלתי נמנע מהתרחשות הפיצוץ. קשה להאמין שבמקרה דנן אכן היה בידי השב"כ מידע כזה וזו ההצדקה שלו לעינויים, אם כן הוא יצטרך להראות איזה 'פיגוע' בדיוק הוא סיכל".

"אם השב"כ לא יצביע על 'פיגוע' כזה, אזי אפילו אם הנערים הודו על מעשים שכן או לא נעשו בעבר, עדיין יש לדרוש ועדת חקירה על עצם השימוש באמצעים מיוחדים כדי להשיג הודאה על העבר בניגוד להכרעת בג"צ הנ"ל".

האפשרות השנייה היא שהשב"כ יטען שהמעשים הללו עלולים להצית את המזרח התיכון ובכך מסכנים את אזרחי מדינת ישראל. "לדעתי זו סברה מאד מאד רחוקה, והיא ודאי איננה בגדר מידע קונקרטי שמצדיק עינויים, כנגד הסברה הזו אפשר להעמיד הרבה סברות הפוכות לחלוטיין", טוען עו"ד ציפורי. "לא שמענו אף פעם שמותר לענות אנשים רק בגלל איזו סברה בעלמא, כאמור לעיל נדרש להצביע על סיכון קונקרטי שהתוצאה שלו בלתי נמנעת, שום סברה לא יכולה להצדיק שימוש באמצעים שהופעלו נגד העצורים".

בשעות אחר הצהרים יצאה מדוברות משרד הבטחון בה אמר שר בהטחון משה (בוגי) יעלון, כי "אם לא נניח עליהם את ידינו ונביא אותם לדין, הם עלולים לבצע פעולות טרור נוספות שרוצחות חפים מפשע ולהבעיר את האזור".

"בשביל המטרה הראשונה שמזכיר יעלון", אומר עו"ד צפורי, אסור לבצע עינויים. זה שהם עלולים לבצע פעולות טרור נוספות ולהבעיר את האזור זה לא עונה על הדרישה של ודאות להתממשות הסכנה".

"לעניות דעתי יש לדרוש הקמת וועדת חקירה שתבדוק התנהלות השב"כ בפרשה", סיים עו"ד ציפורי.
באדיבות הקול היהודי

קטגוריה: