זה לא נכון שאין מה לעשות, וכל שנשאר זה למגן תחנות הסעה.

יש מה לעשות, יש דרך לעצור את זה.

זה אפילו פשוט למדי.

הטרור העממי הזה שמכה בנו יום יום יכול להיפסק כבר היום, ובקלות רבה.

בשביל שזה יקרה צריכה להתקבל רק החלטה אחת.

ההחלטה שצריכה להתקבל היא שחופש התנועה של אוכלוסיית האויב הינו ערך פחות מזכותנו לחיים.

ואם האויב מנצל את החופש הזה כדי לפגוע בנו, החופש הזה ישלל ממנו ויוחזר לו רק לאחר שיוכח שאין בו כדי לסכן אותנו יותר.

הבעיה היא שעוד לא קם המנהיג שיכול לקבל את ההחלטה הזו.

ועד שתתקבל ההחלטה הזו, נמשיך כנראה לדבר על מיגון תחנות הסעה.

ואחרי שנוציא מליונים על מליונים, וכל תחנות ההסעה בארץ יוקפו בבטונדות, בגדרות מתוחכמות, בעמודי ברזל ובשאר האלמנטים שהראש היהודי המתוחכם ימציא עבורנו, הטרור פשוט יעבור לשיטה אחרת.

כי ככה זה כשחופש התנועה של האויב חשוב יותר מזכותנו לחיים.

קטגוריה: