שאלת הצבת דמויות מזרחיות חשובות כגון משוררים ורבנים וכדומה על שטרות הכסף המתחדשים מידי פעם, עלתה וצפה שוב לאחרונה, והיא רק מוציאה החוצה את מה שחושבים קברניטי המדינה ומנהיגיה אלה המחשיבים עצמם ל״אליטה״ על הציבור הספרדי בכלל.
בהחלט יתכן כי כאימרת חז״ל ״שולחנך גדול משולחנם״ הגדולים הללו אינם זקוקים לכבוד הזה, אבל הציבור הרחב והפשוט כן זקוק, וכעין ההבחנה שהבחינו חז״ל בין יקרא דחיי ליקרא דשכבי...
מו״ר ראש הישיבה הגר״מ מאזוז אמר שזה לא לפי כבודו של הרב עובדיה, שהוא נעלה מזה. אני מסכים שהוא נעלה מזה! ובכל זאת גם הרמב״ם שהיה על שטר נעלה מזה אבל זה בהחלט לכבוד הציבור והחברה...
ולכן מלבד ריח ההתנשאות הנודף מהתנהגות הזו, הדבר מעיד על עליבות ובורות דוקא של אותה הוועדה שלא מצליחה למצוא דמויות מזרחיות מתאימות לשימם על שטרות...
ולאריה דרעי שמעלה זאת בכל הזדמנות . יפה מצדו, אך יפה יותר מה שאמר מישהו פיקח, שבמקום שהוא ידאג שהספרדים יהיו על השטרות, עדיף שידאג שלספרדים יהיו שטרות וזה אפשר רק על ידי השכלה ומקצוע, בהנצחת העוני וחוסר ההשכלה בניגוד למסורת הספרדים מדורי דורות, הוא לא עוזר לספרדים הוא רק מזיק להם...

קטגוריה: