שמענו השבת מפי הרב:
רמז נפלא על הגאולה בימינו.
לפני שבוע מצאה פרופ' מזר חותמת של המלך חזקיהו בן אחז מלך יהודה צמוד לחומות העיר העתיקה בירושלים. הזכיר עו"ד טוני טריסטר את הגמרא בסנהדרין שאומרת כי חזקיהו המלך היה צריך להיות משיח.
אבל לא זכה להיות משיח כיון שאחרי הנס שבו מושמד כל צבא סנחריב הוא לא אומר שירה.
בימינו זכינו לנס דומה. צבא סוריה שמנה בעבר 350,000 חיילים ונשק חדיש נשאר כיום 50,000 חיילים ונשק מיושן וחלוד. כל זה בלי שנקפנו אצבע.
אם אנחנו רוצים משיח, צריך לומר להקב"ה שירה. להודות בכל העוצמה על כל הטוב שהוא עושה לנו בקיבוץ גלויות.
בשפע כלכלי. ב"ירש זרעך את שער אויביו". בהתחזקות רוחנית. בהשמדת אויבינו. עירק. לוב. סוריה והחלשת מצרים ועוד.
אנחנו יודעים גם להודות על העבר. לא רק על ההווה. ובהקשר זה צריכים להודות על קריסת הגוש הקומוניסטי שהיה עוין את ישראל בכל זירה אפשרית. לא מאפשר עליה של יהודים. מחמש בנשק בלי סוף את אויבינו. רודף את היהודים שבמדינתו ורודף אותנו בזירה בינלאומית. על הכל אנחנו מודים ומהללים ומשבחים בימים הללו. ביתר שמחה והודאה.
רמז קטן יש בגמרא שם לימינו. הגמרא אומרת: "ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! ומה דוד מלך ישראל, שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך – לא עשיתו משיח. חזקיה, שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך – תעשהו משיח?!" (צד ע"א). 'תעשהו' אותיות ה'תשעו.

קטגוריה: