המקובל רבי יורם אברג'ל זצ"ל שכב על מיטת חוליו, מחובר למכשירים, וביקש מילדיו להתאסף סביבו. בכוחותיו האחרונים לחש: "לאהוב כל יהודי ויהודי. אסור שתהיה מחלוקת. רק אהבת ישראל". אלה היו מילותיו האחרונות.

בנו וממשיך דרכו, הרב חיים-יוסף-דוד אברג'ל, רואה במילים אלו את צוואתו הציבורית. "אבא שפע אהבת ישראל. תמיד היה מצטט את הרבי מליובאוויטש, שכאשר נשאל איך אין הוא מתעייף מלעמוד על רגליו שעות רבות בחלוקת דולרים לאלפי יהודים, השיב: 'כשסופרים יהלומים לא מתעייפים', ואבא הפך משפט זה למוטו".

בדרכו של הבעש"ט

מילדותו נחשף הרב חיים לעבודתו העצומה של אביו. "אבא היה חידוש גדול בעולם, בדרכו הייחודית בקירוב יהודים. זיכוי הרבים שלו היה עצום. מסירת שיעורי תורה בכל הארץ, החזקת אברכים הלומדים כל היום, סיוע לנזקקים, ועוד אין ספור פעולות. לאורך כל ילדותי אני זוכר את אבא יוצא מהבית עם שחר וחוזר בשעות הקטנות של הלילה, מכתת את רגליו מכפר לכפר ומעיר לעיר, למסור שיעורי תורה.

"אבא לא היה אדם שדאג לעצמו. הוא חי בדירת שיכון פשוטה והתנהל בפשטות, אפילו בעוני, אף-על-פי שבכל חודש עברו דרכו מיליוני שקלים, בעבור מוסדות תורה ופעולות חסד. הוא הלך בדרכו של הבעל-שם-טוב, קירב לבבות והרעיף שמחה. ברח מהכבוד ומהשררה ולא חיפש להתבלט".

"מה אשמים הילדים?"

לרבי יורם היה קשר מיוחד עם הרבי מליובאוויטש. "אבא ראה ברבי עובד השם הגדול ביותר בדור", אומר בנו. "פעם אחת שמע מה'בבא סאלי' שהרבי זה 'ישראל השלם'. בתחילת דרכו אבא שאל את הרבי אם להתמקד במסירת שיעורי תורה בכולל בתפרח או במסירת שיעורים בכל הארץ. הרבי ציטט את הפסוק 'למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל' והוסיף את המילה 'כל' לפני 'ישראל'. לאור זאת החל אבא למסור שיעורי תורה ברחבי הארץ כולה".

סיפורים רבים בפיו: "היה יהודי שאבא עזר לו, ולצערנו אותו יהודי התנגד לדרכו. בכל-זאת הוסיף אבא להפקיד לו כסף בכל חודש. שאלנו אותו על כך, והוא השיב: 'מה אשמים הילדים שלו?'... זה היה אבא".

ידאג מלמעלה

עול כבד נפל על כתפי הבן, אך הוא מלא אמונה. "אבא נסתלק ברגיעה, מתוך קדושה, אחרי שדאג לא להשאיר שום פרט לא ברור. אחי, רבי ישראל, מסייע כעת בהחזקת המוסדות שהקים אבא. אני בטוח שאבא ידאג לנו מלמעלה, בעזרת השם".

לסיום, סיפור מדהים: "יהודי שלימד את אבא בילדותו בא אליו פעם אחת בעניין קרוב משפחתו שהסתבך בשוק האפור ומאיימים על חייו. אבא כתב מיד צ'ק על סך מאה אלף שקל ונתן לו אותו במתנה! איש מאיתנו לא ידע על כך. לאחר מכן פגשנו את היהודי והוא סיפר לנו על כך. הייתי מופתע מאוד ושאלתי את אבא לפשר הסכום העצום שנתן לו. 'זו הכרת תודה על התורה שהוא לימד אותי', השיב".

קטגוריה: