הרב יוסף מזרחי

ושמחת בחגך... ככה מצווה אותנו הקב"ה בחג סוכות! נו באמת? איך אפשר לשמוח? אומרים לבן אדם צא מבית שלך תלך תשב ברחוב תחת סכך ותשמח! איך זה אפשרי?.....
רצה הקב"ה ללמד אותנו כלל ענקי! שמחה? זה לא עיקר שיש לך בית מפואר מכונית הכי חדשה..טלפון הכי חדש.. השמחה שלך? לא תלויה בזה! הכל תלוי? בהשקפה שלך! בהסתכלות שלך! "איזו עשיר? השמח בחלקו.." תשמח במה שיש לך!
אם זה תהיה הסתכלות שלנו! אז כן נשמח אפילו עם אנחנו יוצאים מבית ויושבים תחת עלים.. שנבין שכל החומריות שיש לנו פה בעולם.. זה לא מה שיעשה אותנו מאושרים!!

היום (חמישי בלילה ושישי עד כניסת שבת) יום פטירתו של הגאון מוילנא, זכותו תעמוד לנו. טוב להדליק נר לכבודו ולבקש בזכות הצדיק מבורא עולם עלינו ועל עם ישראל.
אדם שרוצה להגיע לגדולה צריך לדעת לא לבזבז זמן. אבל בשביל להיות הגאון מוילנא זה לא מספיק. הוא היה לומד תורה בלי שום הפסקה! עד שאישתו דאגה לבריאותו. פעם באה לבקר אותו אחותו שלא ראה הרבה שנים. הוא רק אמר לה שלום וביקש ממנה סליחה שלא יכול להקדיש לה זמן כי חייב ללמוד תורה, ״נדבר בעולם הבא״. כל הזמן בתפילין, עטוף בציצית ולומד תורה בלי הספקה.
פעם העלילו עליו עלילה, אמרו שהוא יוצא נגד המלכות. קראו לו לבוא למשפט. כמובן שהוא לא מתנתק לרגע מהלימוד. קראו לו פעם נוספת - לא בא. שלחו אנשים לקחת אותו בכוח. הוא בא לבית המשפט (וכל התלמידים כמובן איתו) וגם אז כשהולך דיון סוער הגאון מוילנא שקוע במחשבות של תורה. עד שעמדו לגזור עליו עונש מוות ובא תלמידו רבי חיים מוולוז׳ין אליו להעיר אותו. הגאון מוילנא כששמע את תלמידו הוריד קצת את הטלית ונראו התפילין שלו זוהרים. פתאום התחילה רעידת אדמה חזקה וטלטלה את כל בית המשפט, הפילה את השופטים... הבינו אם מי הם מתעסקים.
כשעמד להיפטר הגאון מוילנא בכה. כששאלו אותו תלמידיו למה הוא בוכה, הרי הוא הולך לגן עדן, ואיזה שכר יהיה לו, אמר שהוא בוכה כי עוזב את העולם שבו הוא יכול לקיים בקלות מצוות ולזכות לשכר עצום. אחרי שיעזוב את העולם הוא כבר לא יוכל לקיים מצוות. את זה אמר בבכי מי שניצל את כל חייו בצורה מקסימלית, כל רגע ורגע. מה נאמר אנחנו?

קטגוריה: