ביקשו מאיתנו לפרסם ערב קדוש וערב של ישועות, אנו מתקרבים להילולת הבן איש חי ואני מזמין את כל מי שמעוניין לערב "הילולת הבן איש חי" ולערב "שירי בבל" שיתקיים בערב ההילולה ביום חמישי יב אלול באולם נאוות ישראל בשכונת שמואל הנביא בירושלים במעמד ראשל"צ הרב שלמה עמר וכן הרב נסים זאב. עם תזמורת מזרחית מלאה והפייטנים משה חבושה ואלעד אראל ואריאל כן וכן איתי עם קטעי קישור והנחיה ושירה. הערב ללא תשלום עם כיבוד קל. מקומות לנשים למי שמעוניין יסמס לי ויודיע לי 0542321111 מטרת הערב להפיץ מתורת הבן איש חי וכן להנחיל את השירה העיראקית הבבלית נשמח שתאשרו לי בהודעה וכן תעזרו להפיץ את ההודעה הזאת כי נשמח לקבל תגובות כדי שנמשיך בעוד כנסים כאלו, בתודה שמואל בן עטר

בן איש חי הוא ספר דרשות לפי פרשיות השבוע, ובו ביאור על פרשת השבוע והלכות שחובר על ידי הרב יוסף חיים מבגדאד (1834–1909), לפי סדר דרשותיו של הרב לקהילתו בשבתות. הספר התקבל כספר הלכה קובע בחלק מקהילות המזרח התיכון ובעיקר על יהדות בבל. פסקי הרב מחמירים בדרך כלל, שכן הם משלבים בתוכם חומרות המבוססות על הקבלה והאר"י. הספר מכיל שני חלקים: הלכות ודרשות.

חלק הדרשות[עריכת קוד מקור | עריכה]
הרב בהקדמה לספר מבאר שספר זה נכתב בהתחלה כספר דרשות, אך החליט לצרף עם החיבור הזה הלכות פסוקות. בחלק הדרשות משתמש הרב בדברי חז"ל שהובאו בגמרא ובמדרשים, תוך שילוב של גימטריות ודברים על פי הקבלה. הרב גם מרבה לחדש חידושים משלו בספר זה.

חלק ההלכות
הרב סידר את ההלכות בספר לחלוקה לפי דרשותיו של הרב במשך שנתיים, כך שיש את רוב פרשיות השבוע פעמיים. ישנן פרשות שיש רק שנה אחת למשל פרשת וישב (שם מציין הרב: "יען כי דרכי לדרוש בפרשה זו בהלכות חנוכה בכל שנה ושנה"). דרכו של הרב לפתוח בדרשה (לעתים על פי הקבלה ולעתים על פי הפשט) ולקשר את מה שנאמר בדרשה להלכות אותם הוא רוצה לדרוש. דרך הפסיקה של הרב בספר היא על-פי מרן השולחן ערוך כמנהג הספרדים, אך הוא נוטה לשלב את פסקי האר"י ודברים על פי הקבלה ופוסק לפעמים אף נגד מרן השולחן ערוך. הרב נוטה להחמיר בהלכות כדי לצאת ידי חובת הדעות המובאות בפוסקים ובאחרונים. בימינו המשיך את דרך פסיקה זו, הרב מרדכי אליהו.

ספר נוסף של הרב שדומה במתכונתו לספר "בן איש חי" הוא ספרו "עוד יוסף חי" בו משלב הרב גם שני חלקים דרשות והלכות. לעתים אף חוזר בו הרב מפסקים שכתב ב"בן איש חי", ולעתים מוסיף פסקי הלכה שלא הביאם ב"בן איש חי".

ישנם מספר ספרים שנכתבו על ספר בן איש חי הלכות, ביניהם הספר הליכות עולם לרב עובדיה יוסף שעיקרו השגות על הספר תוך משא ומתן הלכתי והבאת המקורות. כמו כן ספר אמרי חיים עוסק בהערות ומשא ומתן הלכתי בדברי הספר בן איש חי. וכן הספר נדפס עם הערותיו של הרב מאיר מאזוז.

קטגוריה:

תגיות: