//www.harav.org/Torato/ArticleDetail.asp?ID=3380

שאלות המאזינים:

כל מנהגי תשעה באב שחל בשבת
לטעום ביום שישי שחל בו שבוע שחל בו
לאכול ביום שישי בשר או לטעום
מניקה אם צריכה לצום בתשעה באב
מי שלא צם ויכול לאכול אם יעשה סעודה רביעית
ילד פחות מ-13 ורוצה לאכול אם יעשה הבדלה
מניקה וגם כתוך 24 חודש ללידה הראשונה אם תצום
נטילת ידיים בתשעה באב
שעשה לי כל צרכי בתשעה באב
כוונת בשם ה' בברכות
בחודש שמיני אם תצום
עשרה באב באכילת בשר
כדורי קלי צום לקחת בשבת
רפואה על ידי שד
שעון מעורר עם שיר בשבת
לשטוף כלים בשבת שחל בתשעה באב מתי ישטפו כלים
סדר וניקיון בבית
הדלקת נרות וזמירות

איך נשים אומרות קינות

אישה בהריון יש לה צ'יסטה וכאבים תבדיל ותשתה

סעודה מפסקת איך נוהג

ילדים מתחת לגיל בר מצוה אם צריכים להתענות

צחצוח שיניים איך יעשו

תפילין איך נוהג

תפילת ערבית שאחד לא התפלל

חולה אסטמה אם צריך לצום

מעוברת עם חולשה לא לצום ולהבדיל

הבדלה לאשה שלא יכולה לשתות יין

להתגלח ביום שישי אם מותר

איש מניקה אשכזנית אם צריכה לצום

בדיקת תולעים בקטניות

תענית שעות לקטן

מחלת סוכר ולחץ דם לא תצום

חולה עם חום ותרופות לא לצום

עצרת תפילה

מיגרנה אם תצום

האכלת אוכל לחיות או לזרוק

אמירת פתח אליהו מתי יאמר

מי שאוכל לא אומר "עננו" ואמירת "נחם"

עליה לתורה מי שלא צם

לשבת בתשעה באב על מקום נמוך ובלילה לישון על רצפה עם אבן מתחת לראשו

דברי סיום

קטגוריה: