//www.youtube.com/watch?v=SMEgbDfsU58

ויכוח ערכי, נוקב וחד פעמי על ילודה, BDS, וברוך גולדשיין.
שנערך בכ' תמוז תשע"ה, 7.7.2015, שוק מחנה-יהודה, רח' האגוז (בין השוקא לקה פאסה).
בהשתתפות עורך הדין איתמר בן-גביר והפרופסור אמיר חצרוני.

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!