כל תנועה רעיונית ואידאולוגית שואפת מטבעה לגדול ולהתפתח ולצרף אליה חברים חדשים. היא הייתה רוצה שהעולם כולו יהיה שותף לרעיון ולדרך, והיא חותרת להשיג יעד זה בכל האמצעים שברשותה. אם אתה מאמין בדבר-מה ואתה סבור שדרכך צודקת, אתה רוצה שעוד בני-אדם יחשבו כך.

בקרב הדתות מגמה זו בולטת ביתר שאת. כל דת שואפת להגדיל את מספר מאמיניה. הדתות הגדולות רואות בכך חובה דתית עליונה, והן לא בחלו באמצעים להשיג מטרה זו. לאורך ההיסטוריה אילצו מאמיני הדתות האלה מיליוני בני-אדם, בכוח הזרוע והחרב, לקבל עליהם את אמונותיהן, וכפי שרואים זאת גם בימים האלה.

תפקיד ייחודי

יוצאת מן הכלל הדת היהודית. אין לה שום שאיפה להחיל את עול היהדות על לא-יהודים. יתרה מזו, גם כשכבר בא אלינו גוי ומבקש להתגייר, הרב צריך לדחותו בתחילה ולהבהיר שאין לו שום צורך להיות יהודי ולקבל עליו את תרי"ג המצוות.

רק אם האדם מתעקש ומביע רצון עז להצטרף לעם ישראל – מקבלים אותו. מי שמתגייר גיור אמת, נעשֶה חלק בלתי-נפרד מעם ישראל והוא יהודי לכל דבר; אבל אנחנו עצמנו איננו עושים דבר כדי לעודד אדם להתגייר. וכי איננו מאמינים שדתנו היא דת האמת?

הגישה הזאת נובעת מתפיסה בסיסית, שהתורה ומצוותיה לא נועדו לאנושות כולה אלא לעם ישראל בלבד. כאשר הקב"ה נתן לנו את התורה, אמר: "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש". במעמד הזה נוצר עם שיועד לו תפקיד מיוחד, וממילא הוא נדרש למלא הוראות מיוחדות.

על עם ישראל הוטל התפקיד להיות 'כוהני' האנושות. "ממלכת כוהנים", שתפקידה לחבר את העולם עם הקדושה האלוקית. לבני אומות העולם נועד תפקיד אחר, והם משיגים את שלמותם במילוי תפקידם. כאשר הם מקיימים את שבע מצוות בני נח, הם נחשבים חסידי אומות העולם ויש להם חלק לעולם הבא. אין להם שום צורך להיות יהודים ולמלא תפקיד שלא הוטל עליהם.

הייעוד והזכות

גם בתוך עם ישראל עצמו קיים המעמד המיוחד של הכוהנים, שיש בהם קדושה מיוחדת וחלות עליהם מצוות ואזהרות שאינן חלות על כלל עם ישראל. יהודי מן השורה אינו יכול ואינו צריך להיות כוהן, שכן עליו למלא את תפקידו שלו – חלק משנים-עשר שבטי ישראל.

יש רק הבדל אחד, שכאן אין באמת שום אפשרות שישראל יהיה כוהן, ואילו לבני אומות העולם ניתנת אפשרות להתגייר ולהצטרף לתפקיד המיוחד של העם היהודי; אם הם עצמם, מרצונם ובבחירתם, רוצים בכך באמת ובתמים.

לכן יהודי אינו יכול להסתפק בלהיות 'אדם טוב'; עליו להיות גם 'יהודי טוב'. יהודי נדרש למלא את ייעודו כחלק מ"ממלכת כוהנים". גם חיי היום-יום שלו צריכים להיות רוויים קדושה והתעלות רוחנית. זה ייעודנו וזו הזכות הגדולה שניתנה לנו.

מעמד הר סיני שהעניק לנו תפקיד ייחודי (ציור: יוסי רוזנשטיין)
באדיבות חבד הרב ברוד

בניית אתרים בניית אתרים

קטגוריה:

תגיות: