אהבת ישראל מול המקלדת

קל לדבר על אחדות כשאין מחלוקות וכשהכול עשויים מעור אחד. כוחה של האחדות בסבילת הפערים וההבדלים, כאשר הגרעין המאחד חזק דיו

התפתחותה של המדיה החדשה שחררה אותנו מעריצותם של האוחזים בשוק התקשורת, והיא מאפשרת כמעט לכל אחד ואחת להתבטא. קולות שהוחנקו והושתקו במרוצת שנים רבות החלו סוף-סוף להישמע. ערוצי התקשורת המסורתיים כבר אינם מחזיקים בברז המידע.

עם זה, המציאות החדשה העלתה אל פני השטח גם הרבה רפש. אם בעבר היו העורכים מסננים את שפת הביבים ואת הנאצות, ומשתדלים לשמור על תרבות דיבור מסויימת, הרי בימינו הוסר הרסן ונפרץ השער. רבים מרשים לעצמם לומר ולכתוב דברים בוטים ודוחים, ואיש אינו יכול לעצור בעדם.

אפשר לנהל דיון אם בסופו של דבר לא יצא שכרנו בהפסדנו, אבל זה דיון עקר. זו המציאות בימינו, והיא מחריפה והולכת עם השתכללות הטכנולוגיה. הדרך היחידה להתמודד איתה היא על-ידי חינוך וטיפוח ערכים, כדי שגם במרחב הווירטואלי בני-אדם ישמרו על צלם אנוש.

שעת המבחן

בתקופה הזאת של ימי ספירת העומר אנו אבלים על מותם של עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, על "שלא נהגו כבוד זה בזה". בימים האלה מדברים תמיד על הגברת אהבת ישראל ועל כבוד לכל אדם מישראל. אולי זה הזמן להדגיש שערכים אלה צריכים להתקיים גם כשהאצבעות מקישות על המקלדת.

האמת היא שדווקא מציאות מקוטבת, שבה יש חילוקי דעות חריפים, היא מבחנה של אהבת ישראל. קל לדבר על אחדות כשאין מחלוקות וכשהכול עשויים מעור אחד. כוחה של האחדות בסבילת הפערים וההבדלים, כאשר הגרעין המאחד חזק דיו לאפשר זאת.

הרעיון של אחדות ישראל משמעותו תחושה עמוקה של קשר ושייכות לכל יהודי, גם ליהודי תועה. זו הרגשה שכל יהודי הוא אח, חלק מהמשפחה – יהיו מעשיו אשר יהיו. אם הוא שוגה, הדבר מסב צער וכאב, אך לעולם לא שנאה ועוינות. כי הוא אחד משלנו.

מבט פנימה

חז"ל המשילו את מערכת היחסים בין יהודים ליחסים שבין איברי הגוף. יהודי שפוגע בחברו מפני שהלה פגע בו, דומה, לדבריהם, לאדם שהיה חותך בשר והסכין שבידו האחת פגע וחתך בבשר ידו השנייה. האם 'יעניש' את היד הפוגעת בחתכו בסכין גם בה?!

לא קל לאמץ גישה כזאת, מפני שהנטייה הטבעית של האדם היא להכליל ולפתח רגשות שליליים כלפי מי שדעתו שונה או שמעשיו שגויים. אולם כשלומדים להביט פנימה, אל הנשמה שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו, מבינים שהקליפה החיצונית אינה משקפת את מי שהננו באמת. בפנימיות לבבנו כולנו בני עם אחד, בנים אהובים של מלך מלכי המלכים הקב"ה.

לכן מצוות אהבת ישראל היא "כל התורה כולה". היא המבחן למידת התקרבותנו לגרעין האמת של האחדות הנשמתית הפנימית שבתוכנו. וזה האתגר העומד לפתחנו במיוחד בימים האלה.

באדיבות חבד הרב מנחם ברוד

קטגוריה:

תגיות: ,

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!