פנייה ליועמ"ש לקביעת הנחיות בנוגע להתנהלות רבני ערים ורבנים ראשיים בקשר עם תעמולת בחירות
בעקבות ריבוי תלונות הנוגעות להתנהלות רבני ערים וכן בנוגע להתנהלות הרב הראשי לישראל בתעמולת הבחירות, פנתה התנועה לאיכות השלטון ליועמ"ש בבקשה לקביעת הנחיות המבהירות את מעמדם של הרבנים הראשיים ורבני הערים. זאת, כאשר החוק אוסר על כל מי שהנו "עובד ציבור" לעסוק בתעמולת בחירות.

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ"ש לאחר שבתקופת הבחירות האחרונה נתקבלו פניות רבות הנוגעות לתעמולת בחירות שבוצעה לכאורה על ידי הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, ועל ידי רבני עיר שונים. הסוגיה אשר עלתה הנה האם הרב הראשי לישראל, ורבני עיר מוגדרים כעובדי ציבור, כאשר על עובדי ציבור חל איסור בחוק לקחת חלק בתעמולת בחירות.

לעמדת התנועה, אין בעובדה כי הרב הראשי לישראל ורבני הערים הינם נבחרי ציבור להשפיע על העובדה שהינם גם עובדי ציבור. יחד עם זאת, במסגרת הליכים משפטיים שניהלה התנועה במערכת הבחירות האחרונה, עלה כי לחלק מן הרבנים, ובהם הרב הרב הראשי לישראל, סברו כי אינם בגדר עובדי ציבור לעניין החוק ולכן האיסור על עיסוק בתעמולת בחירות אינו חל עליהם. זאת ועוד, במהלך מערכת הבחירות האחרונה ביקש יו"ר וועדת הבחירות, השופט סלים ג'וברן עמדת היועמ"ש בנושא.

כבוד השופט סלים ג'וברן קבע כי חוק הבחירות לכנסת אינו מגדיר עובד מדינה באופן מצומצם, ולכן "יש ליתן פרשנות מרחיבה למונח "עובד המדינה" כאמור, כך שיתפרש בשים לב לדינים הנוספים החלים על עובדי הציבור, ובהם רבנים ודיינים ששכרם משולם מאוצר המדינה, בשים לב לאופי התפקיד או המשרה... וכן בשים לב לזיקה שלו למדינה ולמגע של עובד הציבור עם קהל".

לאור הכרעתו הנחרצת של יו"ר ועדת הבחירות ועמדת היועמ"ש בנושא, קוראת התנועה לאיכות השלטון לקבוע הנחיות נקודתיות וברורות אשר יבהירו את מעמדת שם רבנים ראשיים ורבני ערים בתקופת הבחירות.

קטגוריה:

תגיות: