רב שמואל הלוי וואזנר, מגדולי הפוסקים של הציבור האשכנזי החרדי אמר שנה שעברה ופורסם כאן בכל האמת ששמע מגדולי התורה בדור הקודם מיד לאחר השואה לפני כ-70 שנה, שלא הייתה שואה אצל הספרדים כי היה להם כבוד בית הכנסת. לדבריו, צריך ללמוד מכך לקח.
כידוע, לספרדים היה כבוד גדול לבית הכנסת בארצות המזרח והם היו נכנסים ביראת כבוד למקדש מעט, אחד ממקובלי ירושלים אמר ל"כל האמת" היום כי לימוד סודות התורה שהיה נהוג בארצות המזרח והקבלה והזוהר הקדוש שהייתה נפוצה אצל עדות המזרח הוא שהגן על יהדות ספרד המעטירה, וכי בזכות לימוד הזוהר הקדוש עם ישראל יגאל ברחמים.

קטגוריה:

תגיות: