סיפור על חסיד שהחמיר כל כך, עד שאפילו אצל הרבי לא אכל בפסח. אך מה עשה אותו חסיד כשהרבי הודיע שבחבית המים המיוחדת שהכין לחג יש חמץ?
לרבי פינחס מקוריץ היה תלמיד אחד שהחמיר מאד בהלכות פסח, בחומרות שגם שאר תלמידי רבו לא נהגו בהם. למשל, בכל שנה הוא היה בונה תנור חדש לכבוד פסח. כמו כן, הוא הקפיד שלפסח יהיו לו מים מיוחדים שהכין לעצמו בחבית לפני החג. הוא כל כך החמיר שלא היה אוכל בפסח אצל אף אחד, אפילו לא אצל הרבי שלו.

פעם אחת, בשביעי של פסח, באו כל החסידים לאכול בביתו של רבי פינחס, ורק מקומו המיוחד של אותו חסיד נפקד. שאל הרבי היכן נמצא אותו חסיד, והחסידים אמרו את האמת, שהוא כל כך מחמיר בפסח עד שאיננו אוכל אצל אף אחד. הרבי פתאום נבהל ואמר, רוצו אליו הביתה ותאמרו לו שיש חמץ בתוך חבית המים שלו. מישהו מיד רץ לאותו חסיד, ובאמת התברר שהיה חמץ בתוך חבית המים שלו. ממש איום ונורא.

עגמת הנפש של החסיד היתה עד אין סוף. איך זה, שהוא כל כך שומר ונזהר שנים רבות, וכעת הוא נכשל בחמץ ממש בביתו? הוא מיד רץ לרבי ונפל לפניו בוכה, ואמר שיש לו שלוש שאלות לשאול. אמר הרבי, שאל מה שאתה רוצה.

והוא שאל: שאלה אחת – אם הרבי יודע שיש לי חמץ בפסח, והרבי גם יודע כמה אני נזהר מזה, למה הרבי לא אמר לי זאת קודם, מתחילת החג?

ענה רבי פינחס: עד שלא הגיעו כל התלמידים וישבו ונפקד מקומך ושאלתי עליך, עד אותו רגע לא חשבתי עליך, אבל ברגע שחשבתי עליך ראיתי שיש לך חמץ בבית.

שאלה שניה שאל החסיד: איך יכול להיות שאני, עם כל החומרות והזהירות, נכשלתי בדבר כזה?

ענה לו הרבי: אתה חשבת שאתה שומר את עצמך בפסח. יהודים מאחלים זה לזה לפני פסח שה' יתן לנו פסח כשר – פסח כשר זה רק מתנה מהשמים. כשאדם חושב שאני עושה זאת, אז אם ה' אוהב אותו מספיק הוא יראה לו שאתה, עם כל החומרות שבעולם, אין זה בכוחך להשמר מחמץ בפסח, זו רק מתנת שמים. נכשלת כדי שתלמד שהשמירה והזהירות היא לא "כוחי ועצם ידי".

השאלה השלישית היתה – ומה התשובה שלי? מה אני צריך לעשות? אמר הרבי, לגבי התיקון שלך תכנס אלי אחרי החג, ואז נסדר לך תשובה.

כשמישהו בא לרבי ואומר שחטא, עשה משהו לא בסדר, הרבי מסדר לו תשובה. העובדה שהרבי לא נתן לחסיד תיקון מיד, אלא דחה אותו לאחר החג, מוסברת על פי דברי רבי נחמן מברסלב שתשובה קשורה להמתנה. עצם ההמתנה מחנכת את החסיד ומביאה אותו לתיקון.

מכל מקום, עיקר הלימוד שלנו הוא מתשובת הרבי לשאלה השניה: פסח כשר זו מתנה מה'. שה' יזכה אותנו בפסח כשר ומהודר.

באדיבות הקול היהודי

קטגוריה:

תגיות:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!