יום ה- 12.2.15 פורסמה כתבה באתר וואלה! יהדות, בה נכתב, כי הרב המקובל ניסים מויאל, שע"פ הפרסומים הינו ראש ישיבת "לשמו באהבה" בקרית גת, אמר שמי שלא יצביע למפלגת ש"ס בבחירות הקרובות, יסולק מהישיבה. בכתבה מצוטטים דבריו שלכאורה נאמרו בפגישה שלו ושל מר אריה דרעי: "אני רוצה לומר פסק הלכה מאחר ואני לא מקבל כסף מהמדינה, הקדוש ברוך הוא שולח לנו כסף ואני מחלק לאברכים, אבל אני אומר שמי שבמוסדות שלנו וביום הבחירות לא יעבוד לש"ס או מישהו שיגיד איזה מפלגה אחרת, עליי ועל צווארי, לא יישאר אצלנו בישיבה שעה אחת. זה פסק הלכה ממני. הרי אני משלם להם. ואם הם רוצים להזיק לעצמם, אז משכורת הם לא יקבלו ממני".

מדברים אלו לא ברור האם הרב מתכוון אך לעבודה ביום הבחירות לטובת ש"ס או שמא לחיוב הצבעה לש"ס. גם חיוב אדם לעבוד לטובת מפלגה מסוימת עלול להיחשב כניסיון פסול להשפיע על בוחר. אולם, ככל שהכוונה היא להצבעתם של תלמידי הישיבה הדברים חמורים שבעתיים ועולה מהם חשש כבד לעבירה על הוראות החוק בדבר השפעה אסורה על בוחר, שכן הוראות חוק הבחירות לכנסת ברורות ונהירות בהקשר זה.
–כך למשל מהדברים, ככל שהם אכן נאמרו, עלול להשתמע איום פסול לכאורה לנידוי מהישיבה למי שלא ילך בדרכה של ש"ס ויתמוך בה

כעולה מהכתבה ומהסרטון אשר הופיע באתר חרדים10, הרב מאיים, לכאורה, על תלמידיי הישיבה, כי לא תינתן להם משכורת, באם לא יבחרו לתמוך ולעבוד בשביל בש"ס ביום הבחירות. תלמידים אלו, יש להניח, תלויים בו לפרנסתם ולפרנסת משפחתם, הם חלק מהישיבה ממנה הרב מאיים כי ינודו במידה ולא יצביעו לש"ס לכאורה. בכך, הרב מאיים עליהם בגרימת נזק כלכלי וחברתי חמור.
דברים אלו, ככל שנאמרו על ידי הרבו ככל שהם מתייחסים להצבעת תלמידיו - חמורים, והם עולים לכאורה וכפי שהובהר לעיל, כדי הפרת דיני הבחירות וטוהר הבחירות.

קטגוריה:

תגיות: , ,