פרשת תרומה פותחת את הנושא החשוב של בניית המשכן, לו התורה מייחדת חמש פרשיות שלמות.
המשכן נבנה עבור כלל עם ישראל, וכל ישראל יחד תרמו למשכן , כל אחד לפי יכולתו , ״מאת כל איש אשר ידבנו לבו יקחו את תרומתי״.
האחדות של עם ישראל וההשתתפות של כולם בבנייתו נתנה למשכן את קדושתו היתרה, השייכת לכל עם ישראל יחד.
רק ביחד, כולם, אנשים מכל העדות וכל הזרמים, יכולים להקים את המשכן, יכולים ליצור אחדות סביב דבר השם ומקום שכינתו.
זאת המשימה שלנו, לאחד יחד את כולם, סביב תורת ישראל עם ישראל וארץ ישראל.

קטגוריה:

תגיות: