איכות השלטון "היה מי שידע לעשות שימוש ולכופף את הכלל לטובת התנהלות בזבזנית ועל חשבון משלם המיסים וכספי הציבור הישראל"

התנועה לאיכות השלטון קוראת לראש הממשלה לאמץ את מסקנות דוח מבר המדינה בשתי ידיים, לשרש נורמות פגומות של בזבזנות, ראוותנות, וניצול קלוקל של כספי הציבור, ולהשריש תחתיהן נורמות של מנהל תקין והתנהלות ראויה ומכובדת של מעון ראש הממשלה ושל יושביו.

בעקבות פרסום דוח מבקר המדינה בעניין מעונות ראש הממשלה, פנתה התנועה לאיכות השלטון ךראש הממשלה ולמנהל הכללי במשרדו. דוח המבקר – הגם שלא נמצאו בו ראיות ישירות לפלילים – הינו דוח קשה וחריג המעיד על נורמות פסולות ומנותקות שפשו במעון ראש הממשלה ובמשרדו.

מעיון בדוח כי עיקרן של מסקנות והמלצות המבקר נוגעות לאותם המקומות בהם "הפרצה קראה לגנב", כל מקום בו היה הנוהל מעט רופף, לא ברור או נתון לפרשנות משפטית או מהותית מרחיבה- נראה כי היה מי שידע לעשות שימוש ולכופף את הכלל לטובת התנהלות בזבזנית ועל חשבון משלם המיסים וכספי הציבור הישראלי.

התנועה לאיכות השלטון מבקשת מראש הממשלה לפעול להשבת אמונו של הציבור באלו העומדים בראשו, ובראשם ראש ממשלת ישראל, האמור לשמש בהתנהלותו ובהתנהגותו מופת ודוגמה לעם ולחברה בישראל - בבחינת "ממני תראו וכן תעשו (שופטים ז' יז').

לעמדת התנועה, בעת הזו, בה שומעים חדשות לבקרים על פרשיות שחיתות כאלו ואחרות, בהן מעמדו של נבחר הציבור נכתש עד דק, ואמון הציבור בנבחריו נרמס ברגל גסה, יש למגר את סממני השחיתות – גם שחיתות מוסרית - עוד בטרם היא חוצה את גבולות החוק, וזאת על ידי מנהל תקין ובגבולות ההיגיון הבריא, הסבירות והמידתיות הנדרשת מכל אזרח במדינת ישראל- וכמובן מראש הממשלה המכהן.

דוחות מעין זה, והפרסומים הרבים אשר הם גוררים עימם, מבזים את מוסד ראש הממשלה, מוזילים את ערכו ופוגעים במעמדו הרם ובתפיסת הציבור את העומד בראשם ואת בני ביתו.

זוהי פגיעה קשה המחלחלת ויורדת במורד הדרגות והתפקידים, ויכול כי תביא לאבדן אמון מוחלט במערכות השלטון ובמשרתי הציבור בישראל. עלינו לשים לכך קץ בטרם יהיה מאוחר.

התנועה קוראת לראש הממשלה לאמץ את מסקנות הדוח בשתי ידיים, לשרש נורמות פגומות של בזבזנות, ראוותנות, וניצול קלוקל של כספי הציבור, ולהשריש תחתיהן נורמות של מנהל תקין והתנהלות ראויה ומכובדת של מעון ראש הממשלה ושל יושביו.

קטגוריה:

תגיות: , ,