התורה מפסיקה באמצע את מעמד הר סיני בשביל קובץ של משפטים
שקוטעים את הרציפות של סיפור מתן תורה בסיני.
למעשה התורה חלקה את סיפור מעמד הר סיני לשני חלקים כדי להדגיש שני פנים בקבלת התורה בסיני.
העם אומר "נעשה ונשמע", כאשר בפרשת יתרו אומרים העם "נעשה", המורה קבלת הדברים לעשותם מתוך בטול עצמי גמור, ואילו בפרשת משפטים הדגש הוא על "נשמע", היינו שמיעת הדברים הבנתם והפנמתם בעומק הלב.
וזה בא לידי ביטוי בלמוד המשפטים, ובסמכות שניתנה לזקני ישראל לשפוט את העם לפי דעתם, גם כאשר משה רבנו אינו עמהם.
שני היסודות הללו, "נעשה ונשמע" משלימים זה את זה, על ידי "נעשה" קיום התורה מתוך ביטול עצמו לדבר ה', זוכה לשמוע את התורה ולרדת לעומקה, ועל ידי "נשמע" בעמל למוד התורה מגיע להכרה שאי אפשר לדעת את התורה כולה.
גם אנחנו ביחד, פועלים על פי עיקרון זה.הקמנו את המפלגה, כדבר השם ממש על מנת לאחד בין כלל הציבורים, לעשות ולקיים את התורה כשייכת לכולם. ואנחנו גם שומעים, שומעים את הקולות בעם ישראל שרוצים אחדות, שרוצים את לימוד התורה ואת אהבת הארץ.
בדרך זאת נמשיך, לאור תורתם של גדולי ישראל.

כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד וּבַשְּׁבִעִת יֵצֵא לַחָפְשִׁי חִנָּם: אמרו חכמינו: "כל הקונה עבד עברי - כקונה אדון לעצמו"
פרשת משפטים עוסקת בחוקים אזרחיים שבין אדם לחבירו ובכל זאת הנושא הראשון שהיא בוחרת לעסוק בו הוא היחס לעבד עברי, עניין נדיר שאיננו חלק מחיי היום יום, אנו מוצאים את היחס המיוחד שצריך לקבל העובד העברי, עד כדי כך שרבותינו אמרו, כל הקונה עבד עברי כאילו קנה אדון לעצמו ומסבירים שאם יש לאדם כר אחד בבית עליו להעדיף את העבד לתת לו את זה ולמנוע מעצמו את הנוחות הזו.
התורה בוחרת לפתוח דווקא בנושא זה ולהדגיש לנו את החשיבות שיש על פי תורת ישראל ומסורת ישראל להתייחס אל החלשים שבינינו, אל השקופים. לא די לתת להם את היחס ההולם, אלא אף מעבר לכך. העקרונות הסוציאליים שיש מי שנוטים לייחס אותם לתקופות בנו זמנינו נטועים עמוק עוד לפני אלפי שנים בתורת ישראל עוד הרבה הרבה לפני שקרל מרקס ואנגלס חלמו להפיץ את המניפסט שלהם.
לכן כאשר אנחנו מתחייבים על עקרונות יסוד כמו העלאת שכר המינימום או הפחתת המע״מ על מוצרי יסוד, אנחנו באמת מחוייבים לזה, יותר מכל מפלגה אחרת, אצלנו זו חובה דתית.

קטגוריה:

תגיות: , , ,