103 שנים לפטירתו של גאון הגאונים רבנו יוסף חיים המכונה בפי כל "הבן איש חי", הרב חיבר מאות ספרים בכל מקצועות התורה בפשט רמז ודרוש, סיפרו "בן איש חי"היה במשך שנים ספר ההלכה של כל יהדות המזרח שפסקו והלכו לפי פסקיו.

את הספר המדובר חיבר בהיותו בן 26 שנים בבגדד, עיר הולדתו. בספר "בן איש חי" מזכיר הרב יוסף חיים פסקים שבהם הוא טוען שבהלכות מסוימות הוא מרחיב בספרי "מקבצי אל" ועיין שם, במשך שנים גדולי ישראל והרבנים השתוקקו לעיין בספר מקבצי אל כדי לדעת את שיטת הניתוח והפסיקה של הרב יוסף חיים וחיפשו את הספר.

בראיון שקיימנו עם הרב יוסף חיים מזרחי אחד מרבני ירושלים ומוציא לאור של ספרים רבים מספרי רבנו יוסף חיים ואת הסידור "עוד יוסף חי", הרב מזרחי עצמו נקרא על שם הרב בן איש חי.

הרב סיפר כי הגיע אליו סוחר עתיקות מלונדון ואמר לו שיש לו ספר ישן שיכול להיות שהוא מיוחס לרב בן איש חי, הרב מזרחי ביקש צילום של כתב היד והפקיד פיקדון אצל אותו סוחר,  וכשהתחיל לעיין בספר הבין שבאמת מדובר על אותו ספר שכולם מדברים עליו" מקבצי אל" הוא לא היה בטוח בדברים למרות שגם הספר הזה היה מיוסד על פי פרשיות השבוע כפי הספר הידוע בן איש חי.

הרב מזרחי פנה לגדולי ישראל, תחילה הגיע לראש ישיבת "פורת יוסף", הרב צדקה, שגם מיוחס משפחתית לבן איש חי, וגם הוא אמר לרב מזרחי שהוא כמעט בטוח שזה הספר הידוע, ואז שלח אותו למרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שלאחר עיון הכריע שהכן מדובר בספר מקבצי אל.

הרב מזרחי הבין את גודל המציאה שדורות חיכו לה עם ישראל, וכששמע זאת הסוחר מיד ביקש על הספר מחיר כפול ומכופל לאחר משא ומתן ארוך הגיעו לעמק השווה בסופו של דבר, כדי לשלם את הסכום המפולפל לסוחר נאלץ הרב מזרחי לקחת הלוואות והוא מחכה לנס כדי שיוכל להוציא את הספר, ומאמין שבזכות הרב יוכל לברך על גמר המלאכה בקרוב.

למרות שעדייו לא השיג את כל הסכום המדובר עמל הרב מזרחי לערוך הגהה לכתב יד כדי להוציאו לאור לטובת הכלל. הכתב יד מכיל רק 14 פרשיות מתוך 50 ולא את כל הספר.

רבי יוסף חיים עליו נאמר שנשמתו מתקופת דור התנאים וחסד עשה עמנו הקדוש ברוך הוא שהוריד לנו אותה בדורות הללו, הרב הייתה לו רוח הקודש וחכמי דורו העידו על כך שהיה לומד כל לילה עם אליהו הנביא. סיפר הרב מרדכי אליהו זצ"ל שהרב יוסף חיים ניפטר צעיר יחסית בן 76 ואילו אדם רגיל היה יושב כל חייו לכתוב יום ולילה לא היה מצליח לכתוב את הספרים שהרב כתב. לאור הדפוס יצאו "רק" 70 מחיבוריו ועדיין יישנם ומסתובבים בעולם מאות כתבי יד של הרב שעדייו לא ראו אור. יש הטוענים  שהצבא האמריקאי מחזיק בהרבה כתבי יד של הבן איש חי שהציל מזמן שלטונו של סאדם חוסיין.

כל יהדות המזרח למדו את ספריו של הבן איש חי ואף הרב טולדנו העיד על כל משפחת אבוחצירא שכל הפסקים שלהם לפי הבן איש חי. אך לא רק במזרח, הרב היה מוערך על כל חכמי אותה תקופה כולל חכמי האשכנזים בכל העולם כיבדו והעריכו את גדלותו של הבן איש חי. רבים לא יודעים ששמו של פוסק הדור האחרון, הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, נקרא על שמו של הבן איש חי, שם זה ניתן לו על ידי סביו בעל הלש"ם שהיה מקובל והיה בקשרי מכתבים ושאלות ותשובות עם הבן איש חי. כל פעם שהבן איש חי היה מוציא ספר חדש לאור הוא היה שולחו לסבו של הרב אלישיב והוא היה עושה יום חג ולובש בגדים של שבת לכבוד המעמד. באותה שנה שנפטר בה הבן איש חי נולד הרב אלישיב זצ"ל ולכן נקרא על שמו.

מאז גלות בבל הישוב היהודי בבבל היה מרכז היהדות ממנו יצא התלמוד הבבלי והתורה לכל העולם, ומאז ידע בבל עליות ומורדות , ובתקופת הבן אי חי שגשגה יהדות בבל והפיצה את אור התורה לכל העולם. זכותו תגן עלינו.

קטגוריה:

תגיות: