כשם שצריכים אנו להיזהר ולציית לצו הא-לוקי של תורתנו הקדושה בענייני כשרות ושבת, כך עלינו לציית לצווי התורה ביחסנו לאויב
דברי התורה הם דברי אלוקים חיים. ידועה הדרכת הרמב"ן באגרתו המפורסמת: "וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו".

בספרו החשוב "נתיבות שלום", חוזר האדמו"ר מסלונים זצ"ל פעמים רבות על הכלל היסודי: התורה היא נצחית. מי"ג עיקרי אמונה "שהתורה נתונה מן השמיים, ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום".

כשם שאנחנו צריכים להיזהר ולציית לצו האלוקי של תורתנו הקדושה בענייני כשרות וטהרה, בענייני שבת ויום טוב ובכל תחומי ההלכה, כך עלינו לציית לצווי התורה גם ביחסנו לאויב .

התורה מעידה על מהות האויב הפלסטינאצי, מזרעו של ישמעאל: "פרא אדם". מהותו פרא. הוא יכול להתנהג כאדם ולהציג את עצמו כנחמד. אבל בתוכו הוא פרא. התורה העידה עליו: "על חרבך תחיה".

נרצחו עטופים בטלית ותפילין (קובי גדעון לע"מ)

מראות הזוועה של גופות יהודים עטורים בטלית ובתפילין מתבוססים בשלוליות דם בבית הכנסת בהר נוף מזכירות לנו תקופות אפלות בהיסטוריה, מחזירות אותנו למראות הפוגרומים של אויבינו שבכל דור עומדים עלינו לכלותינו. חלחלה נוראה עוברת בנו לנוכח המחזות המזעזעים.

עלינו לדעת ולזכור ולשנן: הגוי היוצא למלחמה על ישראל הוא אויב, ולא אוהב! גם אם כלפי חוץ הוא נראה "תמים", צריך להיזהר כי תכונת הפרא היא מהותו. אנחנו היהודים בטבע נפשנו רחמנים ביישנים וגומלי חסדים. לעתים נדמה לנו שכולם כמונו, שוחרי שלום ואוהבי חיים.

עלינו לזכור שלתורתנו הקדושה ולחכמינו הקדושים הדרכה גם לעת מלחמה, מה היחס שצריך להיות למחפים על פשע.

לא עיתונאי ולא פוליטיקאי כזה או אחר המציא את ציווי התורה הנצחי: "והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם". זו אזהרה אלוקית: “ואם לא תורישו... והיה אשר תותירו מהם לשיכים בעינכם ולצנינים בצידיכם וצררו אתכם על הארץ".

לא היה ולא יהיה דו קיום איתם!!!

באדיבותף הקול היהודי

קטגוריה:

תגיות: ,

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!