יש להורות למשטרה לחקור את החשדות בפרשת "ביביטורס"
התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (יום א') ליועץ המשפטי לממשלה בקריאה לחזור בו מן ההחלטה על סיום הבדיקה בעניינו של ראש הממשלה בפרשת "ביביטורס" ולהורות למשטרה ולחקור את החשדות. כמו כן קוראת התנועה לחדול מהשימוש המעוות בכלי "הבדיקה" ולהפעילו רק במקום בו אין ראיות לפתיחה בחקירה.

התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (יום א') ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין והציגה בפניו עמדתה כי החלטה זו פוגעת בשלטון בחוק, בשוויון בפני החוק ובאמון הציבור ברשויות אכיפת החוק. להבנת התנועה, הבעיה נעוצה בראש ובראשונה בהליך "הבדיקה".

התנועה לאיכות השלטון מוסיפה בפנייה ליועמ"ש כי סביב מספר פרשות בעבר תקפה את עצם השימוש בהליך כזה, את העובדה כי כהליך ממושך, חלופה של חקירה משטרתית אפקטיבית, הוא משמש רק בעניינם של חשודים מורמים מן העם ובכך פוגע בשוויון בפני החוק; את העובדה שהוא, עלול, לשבש ולסכל חקירה משטרתית עתידית, עקב ההכנה המוענקת לחשודים ועקב חלוף הזמן; את העובדה שהוא מסכל את הגשמת יעדי ההליך הפלילי ובהם הרתעה ותגמול, שוב בפרט עקב חלוף הזמן; את העובדה, כי לגורמים המבצעים את הבדיקה, במקרים בהם מדובר בגורמי פרקליטות, אין הכשרה וסמכות לאסוף ראיות ולגבות עדות; את העובדה שהליך משמעותי זה אינו מוסדר ועוד. ודוק, במקור נועד הליך הבדיקה לבחון האם ישנו ראשית ראיה לפתיחה בחקירה. דא עקא, עם הזמן הפך הוא לכלי לעיכוב/מניעת פתיחה בחקירה, כלפי אנשי ציבור, לאחר שכבר הוצגו ראיות לכאורה לביצוע עבירה על ידם.

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי ההחלטה שבנדון מהווה דוגמה בוטה לכשלי שיטת הבדיקה טרם פתיחה בחקירה פלילית. זאת ועוד, בקרב הציבור נותר רושם קשה, שגורמי אכיפת החוק בכוונה תחילה נתנו לפרשה להתמוסס.

נוכח הדברים, קוראת התנועה לאיכות השלטון ליועמ"ש לחזור בו מן ההחלטה ולהורות למשטרה למלא יעודה ולחקור את החשדות. כמו כן, דורשת התנועה לאיכות השלטון לחדול מהשימוש המעוות בכלי "הבדיקה" ולהסדיר אותו בתנאים ברורים ובפרט – כי הוא יופעל רק מקום בו אכן אין ראיות לפתיחה בחקירה; כן כי יופעל רק בהתאם לנהלים מוסדרים, תוך תחימתו בסד זמנים קצר, שלא יסכל את מיצוי הדין הפלילי עם אנשי ציבור.

קטגוריה:

תגיות: ,