הרב מנחם ברוד

חודש אלול הוא בבחינת 'מקלט', שאליו אפשר להימלט כדי להינצל משאון העולם ומטרדותיו. זה הזמן לנקות את הנפש ולהשיג שנה טובה

המערכה הנוכחית המחישה לכולנו את חשיבותם של המקלטים והמרחבים המוגנים. חיים רבים ניצלו מפני שהאזרחים צייתו להוראות ונכנסו למקומות מוגנים בעת אזעקה, ובכך מנעו מעצמם פגיעה.

גם בחיים הרוחניים יש צורך ב'מקלט', במקום רוחני שאליו אפשר להימלט מפני פגעי הזמן; מקום שבו הנפש יכולה להרגיש מוגנת ובטוחה. זה למעשה חודש אלול. החודש הזה הוא בבחינת 'מקלט', שאליו אפשר להימלט כדי להינצל משאון העולם ומטרדותיו. כל השנה אנחנו חשופים להמולת העולם הזה, ומדי פעם כושלים ומועדים ומכתימים את נפשנו. בחודש אלול הקב"ה מושיט לנו את ידו ומסייע לנו לערוך חשבון נפש אמיתי ולנקות את עצמנו.

המלך בשדה

מהותו של החודש הזה מומחשת יפה בעזרת המשל של רבי שניאור-זלמן מלאדי (מייסד חסידות חב"ד), בספרו 'ליקוטי תורה', על מלך היוצא אל השדה ומניח לכל אדם לגשת אליו ולהביע לפניו את כל משאלותיו.

בימים כתיקונם קשה לאדם מן השורה להגיע אל המלך. עליו להיות בעל סגולות מיוחדות כדי שהמלך ייאות להיפגש עמו, ועל-אחת-כמה-וכמה כדי שיאזין לבקשותיו וימלא אותן. אולם לפעמים המלך יוצא אל העם, ואז אין הוא מוקף סוללה של מזכירים, פקידים ומנהלי לשכה. שום דבר איננו חוצץ בינו ובין האזרח הקטן. כל הרוצה יכול לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

ורבי שניאור-זלמן מוסיף, שהמלך מקבל את כל הבאים בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. המלך שומע את דברי העם, ואף ממלא את הבקשות בשמחה ובמאור פנים. יש רק דבר אחד שהעם צריך לעשות – לצאת אל המלך. לנצל את הזמן הנדיר והיקר שבו המלך קרוב מאוד אל כל אחד ואחד, ולגשת אליו.

זה משל ליחסים בינינו ובין בורא העולם. במשך השנה כולה אנו נדרשים למלא דרישות מסויימות כדי להתייצב לפני הקב"ה. למה לא כל אדם זוכה שתפילתו תיענה? משום שאין הוא זך וטהור דיו להבטיח שתפילתו תפעל את פעולתה. "מי יעלה בהר-ה'?", שואל דוד המלך בתהילים, ומשיב: "נקי-כפיים ובר-לבב".

אבל בחודש אלול ה'מלך' יוצא אל ה'שדה'. המגבלות שקיימות במשך השנה כולה נופלות ונעלמות. כל אדם פשוט, כמוני כמוך, יכול להתקבל אצל הקב"ה, להתקרב אליו קִרבה עצומה ולבקש את כל משאלות ליבו. הקב"ה פותח לפנינו את כל השערים ומאיר עלינו באורו הגדול.

עת תשובה ורחמים

בלב כל יהודי, יהיה מי שיהיה ויהיו מעשיו אשר יהיו, מורגשת בימי אלול התעוררות מסויימת. לא תמיד הוא מודע למשמעותה של התעוררות זו; לא תמיד הוא יודע להפנותה לכיוונים הנכונים; אבל הוא מרגיש צורך להשתנות, להשתפר. הוא חש כמיהה לדבר-מה רוחני.

חודש אלול הוא זמן תשובה ורחמים. אלה ימי רצון המעניקים לנו כוחות נפלאים להשיג דברים שנראו קשים ובלתי-אפשריים בעבר. עכשיו הקב"ה נמצא איתנו, קרוב אלינו מאוד-מאוד, והוא יעזור לנו לתקן את דרכינו, להשתפר ולהתעלות, והוא גם יגאל אותנו מכל צרותינו וייתן לכולנו שנה טובה ומתוקה.

הרב מנחם ברוד חב"ד

קטגוריה:

תגיות: , ,