כל זמן המלחמה בעזה, הרי שעברה על הציבור החרדי – ציוני השפעת החיה ששמה הקרנף , ואילו החוגים החרדיים יותר עברו ל"דום - שתיקה" עצוב ביותר. אבל במיוחד קשקשו וזייפו אותם חסידי חב"ד שהיללו את הצבא הציוני מעל ומעבר, כאילו זה היה , חס ושלום, צבא ה'. איש לא ביקש להתפלל , חס ושלום, למותם של החיילים אבל להתפלל למען צבא של ערב רב המלא הזנות ובתועבות, זה אומר במפורש לסמא עיניים כאילו עם ישראל הכשר מעניק לגיטימציה להגנתו הפיזית בעזרת אותו צבא שגם תועבות הגויים מחוירות לידו. לא במקרה הרי שדווקא במלחמה זו נרתמו החרדים הציונים להלל את צבא התועבות הזה, והסיבה איננה דווקא רק רעיונית אלא אופורטוניסטית בעיקר.
לאור ההתקפות הציונית – לגייס את הציבור החרדי, הרי שמשת"פי החרדים מצאו דרך להרחיק מהם את דרישות הצבא הציוני לגייסם בעת צרה ממש, ובימים של חוסר כוח אדם סדיר. הדרך היא להעטיר אהבה והערצה לצבא הציוני הפוקר והטרף ובכך לנסות לתרץ כי ה"חרדים תומכים בצבא ובמדינה", וכך גם לשכך את טענות החילוניים לגיוס החרדים. קשה לומר שרוב החילוניים – ועוד האנטי דתיים משמאל אך גם מימין, אכלו את ה"לוקש" הזה. לראיה , הצבא הציוני ממשיך במאמציו לגייס כל חרדי שהגיע לגיל 18. אבל מנגד הרי שאם באמת זהו "צבא ה'" הרי שאותם מהללים צריכים להתגייס אליו או לתרום אליו את בניהם , נכדיהם וחתניהם.
אבל חוץ מלהלל את הצבא הציוני הרי שבמשך יותר מחודש התגלו "כישרונות ביטחוניים" בין כל אותם מלכי פנכא בחזות חרדית, ומעל גבי העיתונות החרדית המפלגתית והלא מפלגתית, ומעל כל גלי האתר כאשר הם הציעו הצעות ייעול לציונים כיצד להילחם בעזה. אפילו היו כאלה שכינו את עצמם כ"רבנים" וקשקשו כיצד יש להילחם בעזה ומדוע כל המלחמה הזו נפלה עלינו. כמו כן רבו ה"הסברים" של הללו על ה"אנטישמיות" הנכרית בעולם, וכמובן שנימקוה שמסיבות לאומניות וחילוניות בלבד. ההסברים שלהם כמובן לא היו על דרך התורה והיהדות הצרופה אלא הבלי הבלים של "ביטחון" ו"כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה". אם אותם חרדים – שכבר יצאו לשמד רוחני, היו באמת לומדים תורה ומאמינים בה הרי שכל התמונה שהיתה ניראת להם היתה אחרת. אבל מה לעשות וגם ב"רבנים הגדולים" התקיים בם – מפחד הרחוב החרדי, "וידום אהרון"...
אבל מבט ברור בדרך התורה ומעומק לימוד פרשיות השבוע והמפרשים הקדושים – כרש"י וה"אור החיים" הקדושים, היה מציב תמונה אחרת לגמרי, שבעטייה היו כל יראי ה' צריכים למחות נגד השלטון הציוני בתוך המלחמה הזו ולומר לעולם כי ציונות ויהדות הם כתרתי דסתרי. בפרשת "עקב" נאמר כי הקב"ה לא יכרית את כל שבעת עמי ארץ כנען במכה אחת וזאת כדי שלא תרבה במקומם חיית הארץ, ואז בני ישראל יהיו חשופים, חס ושלום, להשמדה מצד אותן חיות טרף. עד כאן זה נראה כפשט הגיוני כדרך הטבע אבל עיון בפירושו של רש"י הקדוש מביא לנו תמונה חדשה לגמרי על משמעות הפסוק הזה, ולדורותיו. רש"י מסביר כי משה רבנו מביא את דבריו של הקב"ה שכבר רואה כי עתידים ישראל לחטוא ולכן עדיף שישאיר שם חלר מהגויים הללו ולא יהיו ישראל למשיסה לחיות הטרף שתבואנה במקומם של גויי הארץ, משום שמחיות טרף אין לחוטאים סיכוי להימלט ורק צדיקים יכולים להיות מחוסנים מכך שהחיות הללו לא תפגענה בהם. והנה לא פעם ישנם אזורים בעולם שבהם חיו יהודים ולאחר שנים רבות היו חייבים היהודים לעזוב את אותם אזורים ולנוע למקומות אחרים משום כניסתם של גויים בעייתיים לאותו אזור. כך זה אירע בלונדון - כאשר היהודים עזבו את מזרחה של העיר, כך זה אירע באזורים שונים בברוקלין שבניו יורק , כך זה אירע במנצ'סטר – כאשר היהודים עזבו את איזור "צי'טאהם היל", וכך זה אירע בכל העולם וגם בארץ ישראל. ומה שמעניין ומאפיין את אותם מקומות היא העובדה שהגירת הגויים הקשים והבעייתיים מתרחשת כאשר היהודים שם ירדו מדרך היהדות הצרופה ורק זקנים עוד מגיעים לבית הכנסת, כאשר הצעירים מתחילים להתבולל. זו עובדה ברורה כי הגויים נשלחים לשם ע"י הקב"ה לאחר שהיהודים חטאו ומנגד כדי שחיות טרף לא תבואנה לשם במקומם, כפי שקרה למצרים במכת ערוב.
ולכן כל שליחת גוי וגוי נגד ישראל היא כנגד עבירות העם היהודי, ועוד בארץ קודשינו. ומנגד הרי שאם לא היה נשלחים הגויים הללו נגד היהודים, אזי, היו נשלחות נגדינו חיות טרף שהיו , רחמנא לצלן, שהיו מחסלות במהירות את כולנו, שהרי מי בדורנו ידמה לדניאל איש חמודות או ל"אור החיים" הקדוש?! את זה היו צריכים החרדים לומר בתקשורת שלהם – ואף להפגין זאת נגד המלחמה האחרונה, שבאה עלינו רק משום עוונותינו. אבל הקרנפים של "יהדות התורה" ושל ש"ס לא יעזו לומר זאת כי פחדם מבשר ודם טמא גדול מפחדם מהקב"ה.
והנה לפנינו פרשת "ראה" המדברת על ברכה וקללה בהתניה של מצוות מול ברכה וכפירה מול קללה. ולמרות שהברכה והקללה נראים שני דברים שונים והפוכים הרי שבא ה"אור החיים" הקדוש זי"ע ומסביר כי חד הם. מסביר ה"אור החיים" הקדוש – רבנו חיים בן עטר, כי גם הברכה וגם הקללה הם בעצם אותו כישרון עליון יהודי מאשר שאר העמים במסגרת "אתה בחרתנו" ו"עם סגולה", וכאשר יהודי הולך בדרך ה' הרי שהגויים מעריכים את העליונות היהודית כברכה ומסתופפים בצילו אבל כאשר היהודי אינו שומר תורה ומצוות הרי שאמנם הכישרון והעליונות נותרים אבל אז הגוי מגיב בשנאת יהודים, גם אם היהודי אינו מתגרה בו, וזו בעצם אותה "אנטישמיות" שכולם מדברים עלייה ושואלים כיצד ואייך היא מתרחשת. אילו היהדות החרדית היתה באמת נאמנה ל- ה' ולתורתו הרי שהיא היתה צורחת ככרוכיה כי האנטישמיות בעולם צומחת על רקע היהודים החילוניים, ובמיוחד לנוכח קיומה של מדינת ישראל הכופרת. אבל מה ללבלרי התשחורת החרדית ולרש" ול"אור החיים הקדוש"?!
השבוע זעקו הלאומנים הציונים על "חתונתה" של יהודיה מיפו עם ערבי מאותה עיר. אמת ויציב כי כואב הוא הדבר , שהרי איזה יהודי כשר ישמח להתבוללות כל שהיא של יהודי אחר?! אבל כאן הצביעות היא שאין זו הפעם הראשונה שבאולם חתונות רשמי, ובמרכז הישוב היהודי מקיימים "חתונות" כאלה. כל יום "מתחתנים" עשרות ואף יותר של יהודים עם נכריות ונוכריות מחבר הימים, ואף ממדינות אחרות בעולם אבל הלאומנים הציונים יודעים למחות רק כשמדובר בערבי או באפריקאי. יתרה מכך, אותן בנות יהודיות שמתחתנות עם ערבים אינן עושות זאת בכפייה אלא מרצונן וגם כאשר הן ניצלות משם הן חוזרות אח"כ לשם. זו בעיה חברתית של נשים יהודיות מרקע סוציאלי ירוד ו/או מרקע אנטי דתי וכפרני. אבל באופן מעשי הן יוצאות מכלל ישראל אך גם קיים הסיכוי שילדיהן ינצלו ויהיו יהודים. אבל כאשר מדובר בגויי הארצות מחבר העמים האנטישמי והניאו נאצי הרי שמדובר בנשים נוכריות שילדיהן יהיו לימים גויים או שיזייפו מסמכים ו"יגוירו" בחלום של "הווה אמינא" וייטמעו בתוך עם ישראל עם תוצאות הרות אסון לדורות. שתיקה תורתית מאותו התהליך הזה היא כמתן לגיטימציה להתבוללות "לבנה" ויציאה רק נגד התבוללות עם שחורים, בנוסח הגזעני והלאומני השולט בקרב הגויים הפוקרים.
יתרה מכך, בתיה"ס היסודיים והתיכוניים בישראל הם חממת ההתבוללות עם נוכרי חבר העמים אבל ארגוני הצביעות של חב"ד (שאנשיה הם המקלים בביותר בישראל ובכל העולם בהחדרת נכרים לתוך עם ישראל...) , "יד לאחים" ו"לב לאחים" לא יעזו לצאת נגד חממות ההתבוללות כי הכספים הציונים מורים לא לסרב אלא לסייע בתהליך בניית ה"עם הציוני החדש" , שלו שותפים גם הימין והשמאל יחד.
דרך אגב, האם אותם צבועים היו מארגנים הפגנה מול אולם החתונות של יאיר נתניהו וה"שיקסע" הנורבגית הטמאה שלו?...

כותב המאמר הרב אליהו קופמאן

קטגוריה:

תגיות: ,