"כתוב שבעוון שביעית גולים ישראל, וזה נתקיים בפועל בגלות בבל", מסביר הרב יצחק ברנד. "בדורינו זה נתקיים בהסכם אוסלו ואינתיפאדת אל אקצא, וכעת צריך לראות איך אנו מכינים עצמינו לקראת השנה הבאה"

לקראת שנת השמיטה הקרבה ובאה, פרסם הרב יצחק ברנד מעמנואל, מאמר בו הוא מצביע על הקשר הישיר שבין השמירה על שנת השביעית, לבין האחזות עם ישראל בארץ, ויוצא בחריפות נגד מכירת הקרקעות בידי הרבנות הראשית.

"יסוד בעלות כלל ישראל על ארץ ישראל תלוי בכך שהקב"ה הוא הבעלים על ארץ ישראל, ויסוד בעלות של הקב"ה על ארץ ישראל תלוי בשמירת שביעית", כתב הרב ברנד במאמר שפורסם. "מי שמפר את זה גורם חס וחלילה לסילוק בעלות של הקב"ה על ארץ ישראל וכתוצאה מכך להסרת בעלות של כלל ישראל על הארץ".

"הפרה של שמירת שביעית והסרת בעלות של הקב"ה על הארץ יכולה להתבצע בשתי דרכים", מסביר הרב ברנד, "או לעבוד בשנת השביעית מלאכות האסורות בלי היתר מכירה, או היתר מכירה, שהיא הכרזה פומבית שהקב"ה לא בעלים על ארץ ישראל".

הרב ברנד מדגיש כי לדעתו דווקא היתר מכירה חמור יותר מאשר העבודה בפועל בקרקע, על אף שמצד איסורי שביעית אין הבדל. "בהנהגה הראשונה האיסור חל רק בשעת עבודה בפועל, והכי מוקדם בג' בתשרי, ואילו בהנהגה שניה האיסור חל כבר בשעת המכירה היינו לפני ראש השנה, כי יש כאן הכרזה שהארץ לא בבעלות הקב"ה אף שהמכירה לא חלה".

לדבריו, ניתן לראות קשר בין מכירת ארץ ישראל בידי הרבנות לעניין השמיטה, לבין ארועים בטחוניים קשים שהגיעו לעם ישראל. "בתורה כתוב שבעוון שביעית גולים ישראל, וזה נתקיים בפועל בגלות בבל כמבואר בסוף דברי הימים", מסביר הרב ברנד. "כן בדורינו נתקיים בפועל בשעת היתר מכירה לפני ראש השנה תשנ"ד, כאשר נחתם הסכם אוסלו, והתחילה אינתיפאדת אל אקצה בשעת היתר מכירה ערב ראש השנה תשס"א". גם כעת עם המכירה לקראת שנת השמיטה הקרובה, התרחשה חטיפת הנערים והמלחמה ברצועת עזה.

עם זאת הרב ברנד מדגיש כי מבחינתו אין כאן עניין מיסטי. "צריך לדעת, שאילו לא היה לקשר בין הדברים ראיות ברורות מן התורה או מן הנביאים או מן הכתובים או מחז"ל, לא היינו יכולים לבנות על זה שיש קשר ביניהם מכח דמיון התאריך והזמן. רק כיון שהקשר בין הדברים הוא דברים מפורשים מהמקורות, ממילא זה שיש קשר בתאריך ובזמן נותן חיזוק לדבר".

"צריך לראות איך אנו מכינים עצמינו לקראת שנת השביעית תשע"ה, האם להחזיק שהקב"ה ישאר בבעלות על ארץ ישראל או חס וחלילה להוציא את הקב"ה מבעלות על הארץ על ידי היתר מכירה. אם הקב"ה ישאר מבחינתנו בבעלות על הארץ יש לנו הבטחה שכל הגזירות של חורבן יישובים יתבטלו, כמו שכתוב, "וַעֲשִׂיתֶם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וִישַׁבְתֶּם עַל הָאָרֶץ לָבֶטַח", אמן כן יהי רצון".

קטגוריה: