מיעוט האבל

"משנכנס אב ממעטין בשמחה" (תענית ד,ו). את האבֵלות של חודש אב "ממעטין בשמחה" – על-ידי שמחה באים לגאולה.
(רבי חיים מצאנז)
עוף לכפרות

הסרטון המוצג כאן הינו חלונית מוטמעת מתוך אתר האינטרנט יוטיוב. זכויות היוצרים בתוכן שייכות ליוצר התוכן. קישור קרדיט למקור התוכן: לחיצה כאן

רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב הלך פעם אחת בתשעה באב להתרים יהודים לדבר מצווה. הוא נכנס לביתו של עשיר אחד, ומצאהו מסב אל השולחן עם בני ביתו ואוכל עוף. אמר לו רבי לוי-יצחק: "אם אתה אוכל את התרנגול עכשיו, מניין תהיה לך 'כפרה' בערב יום הכיפורים?".

אבדן הזכות למקדש

"מקדש שני מפני מה חרב? מפני שנאת חינם" (יומא ט). מעלתו של בית-המקדש השני הייתה בהיותו המאחד והמלכד את ישראל. אולם כאשר נוצרה שנאת חינם, שנחלק ליבם, לא היו ראויים למקדש, שהוא סמל לאחדות ישראל.
(המהר"ל מפראג)
הדמעות נוזלות

"בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה" (איכה א,ב). "בלילה" - לילה של מרגלים בתשעה באב גרמה להם (מדרש רבה). הדמעות שהזילו בני ישראל לאחר דיבת המרגלים, כשלא רצו להיכנס לארץ ישראל, אותן דמעות עצמן עדיין נוזלות עכשיו על לחייה; עדיין אין חזקים אצלה כראוי הרצון והאהבה לארצנו הקדושה.
(רבי יעקב מליסה)
גלות אמיתית

"גלתה יהודה מעוני" (איכה א,ג). בני אומות העולם אינם גולים? אלא הללו אף-על-פי שגולים אין גלותם גלות, שכן הם אוכלים מפיתם של שכניהם ושותים מיינם; אבל ישראל שאין אוכלים מפיתם של הגויים ואינם שותים מיינם, גלותם גלות.
(מדרש רבה)
איסור זמני

"חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה היתה" (איכה א,ח). העונש שהוטל על ירושלים בשל חטאה אינו כ'איסור עריות', שהוא איסור עולם, אלא הוא כאיסורה של נידה, שאינו אלא זמני.
(רבי יוסף-שאול נתנזון)
תכלית הגלות

ימי בין המצרים הם שלושה שבועות, מספר המורה על קביעות וחזקה. רמז יש כאן, שהכוונה הפנימית של החורבן והגלות היא המעלה והיתרון של בית המקדש השלישי, וזו ירידה לצורך עלייה.
(הרבי מליובאוויטש)
בירור הפסולת הדקה

הבית השני נחרב בגלל שנאת חינם. עוון זה אינו נחשב חמור כל-כך בעיני הבריות, מפני שנדמה לאדם שהוא שונא את חברו בדין. לכן גלות זו, שנועדה לתיקון עוון זה, נמשכת זמן רב, כי הבירור של הפסולת הדקה אורך יותר זמן מבירור הפסולת הגסה, שניכר לכול כי פסולת היא.
(לקוטי תורה)

באדיבות: חב"ד

קטגוריה:

תגיות: , ,