יו"ר האופוזיציה חה"כ יצחק הרצוג עלה לקברו של סבו מרן הרב הראשי הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל הקבור בבית העלמין בסנהדריה ביום פטירתו – י"ט תמוז כמדי שנה, יחד עם בני משפחתו.
בטקס האזכרה השתתפו הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו שליט"א, המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגר"ש רבינוביץ שליט"א ואביו הגרח"י רבינוביץ שליט"א אב"ד ירושלים, פרופ' הרב אברהם שטיינברג יו"ר מכון הרב הרצוג והרב הלל הורוביץ יו"ר מועצת בתי העלמין ונציג המשרד לשירותי דת. אליהם הצטרפו עשרות בני ישיבה שעלו באותה שעה לקברו של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל שיום פטירתו חל באותו יום.
לאחר התפילה כנהוג אמר הרה"ר הגר"ד לאו דברים לזכרו של הרב הראשי הראשון הגרי"א הרצוג. הגרח"י רבינוביץ שליט"א אמר דברים לזכרה של הרבנית מרת שרה הרצוג ע"ה. נכדו חה"כ יצחק הרצוג הביע תודה לרב הכותל הגר"ש רבינוביץ שליט"א על כך שזה כעשרים שנה פועל לשמור את יום הזיכרון לסבו יחד עם בני המשפחה.
יו"ר מפלגת העבודה חה"כ יצחק הרצוג עלה בסיום התפילה על קבר סבו לקברו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל הטמון ליד קבר סבו וערך שם תפילה לשלום חיילי צה"ל, וכן לקברו של רבי אריה לוין זצוק"ל שהיה ידיד קרוב לסבו זצ"ל.

כנסו לכאן ותזכו בפרסים ומתנות

קטגוריה:

תגיות: ,