הסרטון המוצג כאן הינו חלונית מוטמעת מתוך אתר האינטרנט יוטיוב. זכויות היוצרים בתוכן שייכות ליוצר התוכן. קישור קרדיט למקור התוכן: לחיצה כאן

הפחד והחרדה שכלי התקשורת (בעיקר) מפחידים את העם היושב בציון השכם והערב, מפני הטרור הערבי מבית ומחוץ, או מפני תקיפה אפשרית של מדינות אויב כדוגמת סוריה, איראן, לבנון, וכדו' נתנו את אותותיהם גם בקרב הציבור האמוני.

השואל התייחס בזמנו לאיומים שהשמיע הרודן העירקי סדאם חוסיין ימ"ש, שאיים שוב ושוב לחזור על מתקפת הטילים משנת 1992.

הדברים האמורים אקטואליים ביותר לימינו אנו, כאשר החמאס וחיזבאללה ושאר אירגוני הטרור משמיעים את איומיהם הפחדניים מדי יום, כאשר התקשורת הישראלית נותנת להם לצערינו, במה חופשית ורוח גבית.
מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל כדרכו בקודש, התחייס לאיומים אלו בזה הלשון :
" תמיד מאיימים על עם ישראל, מפחידים את עם ישראל, כל אחד יש לו: "אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו" ... "
כמו כן מרן הרב אליהו גם התחייס לאיומים הנשמעים מצד מדינות שנחשבות "ידידות ישראל" כדוגמת ארה"ב ומדינות האיחוד האירופי, ביחס לאיומים על חרם כלכלי או בידוד מדיני:
" כל אחד יש לו לשון לדבר, אחד ברמז ואחד בגלוי, אחד בסתר ואחד בפרהסיא. כל אחד בצורה אחרת..."
הרב אליהו בהמשך דבריו גם מתייחס לשאלה הבוערת האם להיות שאננים ביחס לאיומים כאלו ואחרים, או דווקא לפעול בצורה כזו ואחרת, וכדרכו בקודש מביא פסוקים מהמקורות :
"... והנה יש שני פסוקים. יש פסוק אחד "פחדו בציון חטאים", כלומר אסור לפחד!!! ופסוק שני אומר "אשרי אדם מפחד תמיד" והגמרא אומרת הא בדברי תורה כתיב, אדם צריך לפחוד שמא ייכשל באיסור. אבל לפחוד מאומות העולם, אנחנו לא צריכים לפחוד, אדרבה, אנחנו בוטחים בה' וחוסים בה' וישראל בטח בה' עזרם ומגינם הוא, כשאנחנו בוטחים בקב"ה וסומכים על הקב"ה, אז זה דבר חשוב מאוד, וזה הבטחון הכי גדול שיכול להיות...."

מרן הרב גם לא פוסח על ההוראה החד משמעית, למנהיגים שבכל דור, אשר לפעמים נתונים ללחצים כאלו ואחרים מצד אומות העולם, ופועלים בפזיזות ובלחץ, לחיתמה על הסכמים מדיניים מפוקפקים, ומתוך חוסר שיקול דעת, והעדר ביטחון בבורא עולם. וכך דבריו :
".... באים היום חלק מהמנהיגים שלנו ופעם אומרים יש פחד ופעם אומרים אין פחד, כל פעם משנים את עצמם, כל פעם לפי מה ששומעים בחדשות. לא צריכים לשמוע חדשות! מה יש לכם אתם, תהיו קשורים בקב"ה, כתוב "תפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן" ואפשר לומר את זה ישר והפוך, אימתה עליהם תפול. ואנחנו נתפלל להקב"ה ש"חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה", מה שהם רוצים לעשות, שיהיה להם שמה במקומם ושמה יהיו להם כל הנזקים..."

מרן הרב מסיים את דבריו הקדושים בהתייחסו לקריאות מצד כל מיני גורמים להתפלל למותם של אומות מסויימות שמתוכם יוצאים מחבלים, בכך מרן הרב עושה הבחנה ברורה בין אוכלוסיה רגילה לבין מרצחים עלובי נפש, שיש מצווה לחסלם עוד בטרם יפיקו את זממם:
"... למרות שאנחנו לא צריכים להגיד שהם (הערבים צ.ה ) ימותו חס וחלילה, כמו שאמר הקב"ה "מעשי ידיי טובעים בים" אבל הבא להורגך השכם להורגו. ומהו "השכם להורגו"? הפשט השכם להורגו..."
מרן הרב מרדכי אליהו, מסיים בסגולה בדוקה להינצל מכל אלו, בהתייחסו ליהודים עם מסירות נפש נפלאה שרכשו בתים בלב שכונת שוועפט הערבית בעיר ירושלים, הסמוכה לשכונה רמת שלמה הירושלמית, החוששים להמשיך לגור במקום, בעקבות ההתנכליות הבלתי פוסקות של הערבים תושבי השכונה :
" אבל יש מי שאומר, לא, אלא "השכם" תשכים אתה לבוא מוקדם לבית הכנסת ושלא יגידו לך אסור לך, יש כמה מסכנים בשועפאת אמרו לי בבוקר שהם פוחדים לקום ולהתפלל, לא! השכם! תלך להתפלל ואז כל הנזקים והמזיקים וכל המחבלים כולם ימותו ויהרגו. ויהי רצון שיהיה בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן.

קטגוריה:

תגיות: ,