מחאה על כבוד הגאון הרב יעקב עדס.
הרב שלמה אבינר

אם נכונה השמועה שמישהו ביזה את הגר"י עדס "שאינו שפוי לגמרי בדעתו" וזאת בעקבות שהתמוטט מפני צום ממושך על שיחרור החטופים, וכן שהוא בגדר "שברי לוחות" – יש למחות בכל תוקף, כעל כל בזיון של תלמיד חכם, וזאת גם אם המבזה הוא בעצמו תלמיד חכם.

ומאוד נצרך הדבר, כי לא זו הפעם הראשונה שאותו גאון, צדיק וחסיד סופג זלזול. כמובן לא מכולם חלילה. ב"ה הרבה מעריכים אותו במידתו האמיתית. אבל חלק מבזים אותו, והסיבה לכך היא עמוקה.

כי לרוב האנשים יש מבט שטחי, ואותה שטחיות נכנסה לצערנו גם בעולם התורה. רבים חושבים שתלמיד חכם הוא מי שמדבר יפה, לבוש יפה ובעל יחס ציבורי יפה. אבל במחילה מכבודם ,הם שכחו את העיקר,שתלמיד חכם אמיתי הוא אדם עם מידות טובות עצומות, עם יראת שמים עצומה, עם דביקות בלימוד תורה עצומה -השאר הם דברים משניים.

אז מה בכך אם הצדיק הזה לבוש מוזר, בגדיו ונעליו קרועים, אולי זה מפריע לך, אך זה דבר זניח, שהרי הוא בעל שקידת תורה נוראה וגם היקף ידיעות נורא. ומה בכך שהוא זועק בתפילה בצורה לא מקובלת, אבל הוא מתפלל מכל קירות ליבו בבכי ובמאמץ רב ובהתרגשות רב, אז אולי אדרבה נלמד ממנו ללבוש בגדים פשוטים ולהתפלל במסירות. נכון שהוא חסר בית וישן פה ושם, אבל הוא מלמד במסירות נפש בכל מקום, וגם ליחידים שנים על גבי שנים, אז אולי אדרבה נלמד ממנו מה חשוב בחיים.

נכון, בעולם שכמעט כולם רודפים כסף ,כבוד והנאות ,אדם זה שבז לכסף ולמעמד ולתענוג ,הוא נראה לא נורמלי, אבל אולי אדרבה הוא הנורמלי והאחרים הם הלא-נורמלים, כדברי הרמב"ם בשמונה פרקים ,שמי שיש לו מידות רעות הוא חולה. רודף הכבוד הוא חולה ,ולא מי שבז את הכסף הוא החולה. אמר מי שאמר שאם הגר"י עדס היה מתלבש נורלמי היה מגדולי הדור.אז כנראה זה לא מה שמעניין אותו ,אלא לעבוד את ד' (אגב, גם הגראי"ל שטיינמן גר בדירה קטנה עם ריהוט רעוע, בקושי אוכל, מדבר בקול חלוש ושוקל כמשקלו של נער – אז בגלל זה הוא לא אחד מגדולי הדור!?).

כדי למנוע כל טעות ,אני אינני תלמידו. אני הדל תלמיד תלמידיו של מרן הרב קוק והוא כלל לא נמצא שם, כלל לא. אם כן, הוא שונה ממני ומחבריי, אז מה? אבל הוא תלמיד חכם כפי שאפשר לראות בספריו דברי יעקב. הוא גם צדיק וחסיד גדול כפי שאפשר לראות בחייו. ופעם הזמנתי אותו לישיבה שלנו לתתן שיעור. הוא איחר בגלל הצורך באיגוף משום שמירת עיניים, התפלל אש – ואמרתי באותו זמן: "מנחה של חול שלו היא כמו נעילה ביום הכיפורים שלנו" – ונתן שיעור אש. לאחר מכן תלמידים הסתכלו אליי בתמיה : מה לזה בינינו? אמרתי: נכון, הוא שונה מאיתנו, אבל זה משני, העיקר שהוא תלמיד חכם אמיתי וחסיד אמיתי. לפעמים יש בעולם "יחידים", לא יחיד מנותק, אלא יחיד אוהב ישראל אמיתי, לא במילים אלא במסירות נפש.
זה אדם עם כח נפשי מופלג, אך הוא לא משתמש בו לגאוה והתנשאות ושלטון, אלא לעבודת ד' ולעבודת עם ישראל.

לכן עמוד בחרדת קודש מול אדם שגר במרתף, ישן על הרצפה, לומד תורה יומם ולילה עם בקבוק מים, ומקבל על עצמו תעניות, יסורים וסיפוגים עבור עם ישראל.

קטגוריה:

תגיות: , ,