בושה שפירון סר החינוך שוכח בראש ובראשונה את מחוייבותו היהודית הערכית והנצחית. בושה שבכלל מצא מקום להתנצל בפני יוצאי הארון על דבריו שלא כללו שום אלמנט פוגעני מלבד הצגת העובדות.
בושה שהללו הכריחו אותו להתנצל.
בושה שאבירי ה'חופש' הגדול, סותמים פיות!
רק שאת הפה שלי הם לא יצליחו לסתום! נכון, אסור להסית, אסור להטיף לאלימות ושנאה נגדכם. אך באותה מידה
אסור לכם להסית נגד כל מי שאינו מיישר קו עם סרגלכם העקום! אסור לכם להכריח אותנו שהלילה הוא בעצם יום. סרגל עקום, כי כל בר דעת, ועל אחת כמה וכמה יהודי המאמין ביוצר האדם, מבין שמשהו כאן משובש מהיסוד. גם אתם בדורסנות שלכם, ברצון שלכם לקבל לגיטימציה בכוח ובכל מחיר, ב'גאווה' המוחצנת שלכם מוכיחים לכולנו כי גם אתם לא שלמים בתוך תוככם. תקראו לי 'חשוך' ואני אזכיר לכם כי הכנענים הקדמונים והפאנטים כבר עשו כמעשיכם, אז למי קראתם חשוך?! אז עם כל הרחמנות שיש לי כלפיכם אחיי התועים. אצהיר בקול רם וצלול: אתם לא משפחה!
אתם לא משפחה!
אתם לא משפחה!
לא ברור?!
החזון איש זצ''ל אמר: יש אנשים שגוזרים 'כרת' על עצמם, לא רק כעונש משמים, אלא בעצם התנהגותם...
אם לא נעצור כאן, לאן אתם רוצים שנגיע?

קטגוריה:

תגיות: ,