ynet חשף הצהריים הסכם סודי שבמסגרתו בשל חידוש השיחות יועברו עשרות גופות מחבלים הקבורות בארץ. הפלסטינים אישרו את הידיעה ואמרו שהם ממתינים רק לסיום בדיקות ה-DNA.

קטגוריה: