מי שיש לו צרה ידליק נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס ויתן צדקה ויאמר שלש פעמים "אלקא דמאיר ענני"

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!