ההרשמה למעונות היום ולמשפחתונים המוכרים על ידי משרד הכלכלה, נפתחה אתמול, יום א', ה-11.5.2014 ותמשך עד ליום 30.5.2014, לקראת שנת הלימודים הקרובה, אשר תפתח במגזר הכללי ב-1.9.14 ובמגזר החרדי ב-27.8.14.

ההרשמה תתבצע למעונות היום, בעלי סמל מעון, ואילו ההרשמה למשפחתונים בעלי סמל, תתבצע אצל רכזות המשפחתונים. פרטים מלאים לגבי ההרשמה, ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה:. יודגש כי, הארגונים המפעילים רשאים לגבות עד 133 ₪ בלבד. דמי הרישום לא יוחזרו במידה והרישום יבוטל על ידי ההורים, ויוחזר, במידה והילד לא יתקבל למעון.

שר הכלכלה, נפתלי בנט, הנחה את אגף המעונות לתעדף גם השנה בניית מעונות יום חדשים, במטרה לעודד שילובן של נשים ומשפחות נוספות בשוק העבודה. עד כה, מתוך תקציב ייעודי בהיקף 1.2. מיליארד שקלים - המיועד לאפשר קליטתם של 60,000 ילדים נוספים במערכת, הוקצו כ-600 מיליון שקלים, אשר הקצו לרשויות לטובת הבנייה. "אנו נותנים חשיבות עליונה לשמירה על בטיחותם וביטחונם של הילדים, לצד עידודן של נשים לצאת לעבוד, להשתלב בשוק העבודה, תוך סיוע ותמיכה של המשרד. מדובר במערכת איכותית, אשר הביקוש להשתלב בה עולה משנה לשנה, ואנו פועלים להרחבתה באופן הטוב ביותר כבר בזמן הקרוב" – אמר השר בנט.

בשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ד, עומד מספר הילדים בגילאים 0-3, הלומדים במערכת המפוקחת על כ- 110,000, רובם ילדים לאימהות עובדות. הילדים לומדים בכ- 1,650 מעונות יום וכ-3,700 משפחתונים, בהם מועסקות כ- 18,000 מטפלות וכ-1,400 מנהלות מעון ורכזות משפחתונים.

תקציב האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד הכלכלה, עמד בשנת הלימודים הנוכחית על כ-1.2 מיליארד ₪ מזה כ-800 מלש"ח, הופנו לטובת השתתפות בשכר הלימוד של הילדים במעונות ובמשפחתונים. הסיוע ניתן בהתאם למבחני תמיכה על פי קריטריונים בהתאם למבחני הכנסה לנפש, סטטוס אישי ועוד. הקריטריונים במבחנים אלו נועדו לתת העדפה ותמריץ לשילובן של נשים רבות יותר בשוק העבודה.

לצד מערכת מעונות היום, פועלת גם מערכת הצהרונים שבפיקוח המשרד, בה שוהים בשנת הלימודים הנוכחית כ- 35,000 ילדים ב-1900 צהרונים מוכרים. בשנת הלימודים הקרובה, יסבסד משרד הכלכלה השתתפות בשכר לימוד בצהרונים המוכרים, הנמצאים באשכולות -7- 4 של הלמ"ס לכלל האוכלוסייה ובאשכולות 4-10 למשפחות חד הוריות. הסבסוד יינתן לאימהות עובדות או הלומדות באולפן או בהכשרה מקצועית וזאת, בהתאם למבחני תמיכה המפורסם באתר המשרד.

בציבור החרדי הובעה השבוע תרעומת קשה כנגד משרד הכלכלה שכן על פי הקריטריונים החרדים אברך שתורתו אומנותו בלבד לא יהיה זכאי להנחה במעונות כפי שזכאי סטודנט אלא אם יוכיח 10 שעות עבודה שבועיות. הקריטריון החדש נראה בעיני רבים כניסיון להוציא את האברכים לעבוד ובעצם לכפות עליהם את העבודה או שישלמו כמה מאות שקלים יותר בכל חודש.

קטגוריה: