לכבוד יום העצמאות בחרתי לצטט כאן מדברי מורנו ורבנו הגדול הרב יוסף משאש זצ"ל - רבה הראשי של חיפה לפני כארבעה עשורים ומגדולי הרבנים והפוסקים בדורות האחרונים:

# "עתה רבותי, אדבר מילים אחדים על יום העצמאות... הודו לעושה נפלאות גדולות לבדו, שהתחיל להנעיר אותנו מעפר שפלותנו, אשר לא ראו אבותינו ואבות אבותינו, ואנחנו בזכותם עינינו הרואות, מדינת ישראל, נשיא ישראל, דגל ישראל, מטבע ישראל, צבאות ישראל, שרי הצבאות, ה' יגמור לטוב. אתמול היינו עבדים אובדים, ועתה זכינו לכל הכבוד הזה... ועשינו אזכרה למתי מלחמה וברכנו את מדינת ישראל..." (נחלת אבות ח"ו עמ' פ"ט).

# וכך כתב בתשובה לשאלה שנשאל: "...עוד שאלת על יום העצמאות, שיש אומרים בו תחנון וסליחות וכו' וכו'. תשובה: אין לך לסכסך דעתך בעניינים אלו, אתה ספרדי חרד, עשה מה שאנחנו עושים, עושים אותו יום טוב בהלל גמור והודאה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכלים ושותים ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים" (אוצר המכתבים ח"ג סי' אלף תשס"ט).

~~~
כך היו רבותינו הספרדים (וכמו הרב משאש היו רבים רבים אחרים, מכל התפוצות והעליות) - ציונים, מתונים, מאירי פנים, נוחים למקום ונוחים לבריות, מאחדים, מקרבי לבבות ואוהבי ישראל. אהבו את המדינה וחגיה וידעו להכיר בטובתה ובטובת המקום.
וכך עלינו לנהוג ולהמשיך בדרכם.

חג עצמאות שמח!

קטגוריה:

תגיות: , ,

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!