המכון הישראלי לדמוקרטיה פרסם היום סקר מעניין שנערך על ידי מכון המחקר מדגם, בתאריכים 28-29 באפריל 2014, בקרב 600 מרואיינים, מתוכם 500 מרואיינים יהודים ו-100 מרואיינים מהמגזר הערבי, הממצא הבולט ביותר הוא שחלק ניכר מהציבור (38%) אינו יודע או מסרב לענות על השאלה מי מהמועמדים מתאים ביותר בעיניו להיות נשיא המדינה. בפרט, שיעור הערבים שהשיבו שאינם יודעים או שלא רצו לענות גבוה במיוחד ועומד על 76% מהם. גם נשאלים צעירים נטו לומר יותר "לא יודע" או לסרב לענות על השאלה יחסית לאנשים שהשתייכו לקבוצות גיל מבוגרות יותר.

מקרב המועמדים ח"כ ראובן ריבלין מוביל בהפרש ניכר עם 27% תמיכה, לאחריו פרופ' דן שכטמן עם 11% אחוזי תמיכה, ח"כ בנימין בן אליעזר (פואד) עם 10% תמיכה, שופטת בית המשפט בדימוס דליה דורנר עם 8% וח"כ מאיר שטרית עם 6% תמיכה.

בקרב היהודים המועמד המוביל הוא ח"כ ראובן ריבלין (32%), ואילו בקרב הערבים המועמד המוביל הוא ח"כ בנימין בן-אליעזר (11%).

בקרב היהודים, התמיכה במועמדים קשורה להגדרת הדתיות של הנשאלים. ראובן ריבלין זוכה לתמיכה גבוהה במיוחד בקרב הדתיים (67%), דן שכטמן זוכה לאחוזי תמיכה גבוהים יחסית בקרב החילונים (20%), וגם דליה דורנר זוכה לאחוזי תמיכה גבוהים יחסית בקרב החילונים (12%).

מאיר שטרית זוכה לאחוזי תמיכה גבוהים יחסית בקרב המסורתיים הדתיים והמסורתיים הלא-דתיים (10%, ו-14% תמיכה בהתאמה).

כצפוי, ריבלין הוא המועמד המועדף בקרב הימין והימין המתון. בקרב מי שמזהים עצמם כמרכז מבחינת עמדות ביטחוניות-מדיניות המועמד המוביל הוא גם כן ריבלין, ואחריו דן שכטמן. בקרב מי שמזהים עצמם כשמאל מובילים דן שכטמן ובנימין בן אליעזר, ובקרב השמאל המתון מובילה דליה דורנר.

כזכור, לנתונים אלו אין השפעה אמתית על הבחירה שנעשית לבסוף על ידי חברי הכנסת ומתוך שיקולים פוליטיים גרידא.

בתמונה רובי ריבלין המועמד המוביל בציבור הדתי-חרדי, צילום: דוברות הצלה

קטגוריה: