"והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו. אלא שבכל דור ודור, עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם" (הגדה של פסח).

בכל דור ודור וכמעט בכל שנה ושנה, דואגים להזכיר לנו שיש מי שעומד עלינו לכלותנו. מקרי האנטישמיות בעולם הולכים ומתגברים, כאן בישראל אנו עדים לפיגועי טרור ורצח של חיילי צה"ל ואזרחים חפים מפשע רק מפני שהם יהודים, כבר כמה שנים שברקע מרחף איום הגרעין האיראני.

אך מה זו אותה "היא" שעמדה לאבותינו ולנו?

מדובר על ההבטחה שנתן הקב"ה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. ההבטחה האלוקית ליציאה ממצרים ולירושת הארץ, היא סמל לבאות. כמו שבמצרים עם ישראל הצליח לשרוד את השעבוד הנורא ומשם יצא גדול וחזק יותר, כך גם מהגלויות ומהצרות שבאות עליו בהמשך הוא יצא מחוזק וגדול יותר.
~~~~
לאורך כל הדורות ניסו לחסל את העם היהודי, בשואה האיומה הנאצים הארורים חיסלו 6 מילון יהודים והמיטו חורבן על יהדות אירופה, ואף שלפו את ציפורניהם הארוכות והגיעו עד לצפון אפריקה ומקומות נוספים, אך לא עלה בידם לחסל את העם היהודי. עם ישראל שרד את איימי השואה, שב לארצו והקים מדינה יהודית לתפארת, בה התרחש נס קיבוץ הגלויות ונתקבצו יהודים מכל קצוות תבל יחד כאן בארץ ישראל - "כולם נקבצו ובאו לך" "ובאו ציון ברינה", בה הוא פורח ומשגשג, ובה הוא מבהיר לכל הקמים עלינו לכלותינו: נצח ישראל לא ישקר, אנחנו כאן כדי להישאר.
~~~~
עלינו לזכור תמיד ובפרט ביום הזה כי חובה גדולה ועצומה חלה עלינו לדאוג לרווחתם ולמחייתם של ניצולי השואה היקרים החיים עימנו, אודים מוצלים מאש ששרדו את זוועות השואה, מחנות ההשמדה ותאי הגזים, ואשר בדמותם מהווים לנו מופת וסמל לנצחיותו ולתקומתו של עם ישראל בארצו ובמדינתו.
~~~~
יהי זכרם של כל קדושי השואה ברוך.
~~~~
נ.ב. זהו גם יום של חשבון נפש פנימי - להבין שלא ייתכן שאנו נדחה ונרחיק אנשים מ"זרע ישראל" (כגון שהאב או הסב יהודים אבל האם לא) ונחמיר בגיורם. אלו אנשים שעבור היטלר היו יהודים לכל דבר והובלו ככל היהודים למחנות ההשמדה. וכיום מוסרים את נפשם עבור עם ישראל בצה"ל. לא ייתכן שדווקא אנו נפנה להם עורף. חובה ומצווה להקל בגיורם ולקרבם ולהשיבם לצור מחצבתם, לבל תחול עלינו תביעת הנביא "את הנידחת לא השבותם ואת האובדת לא ביקשתם" (יחזקאל לד

קטגוריה:

תגיות: ,