במקום להתפלמס בדברים בטלים והשוואות בין הנאציזם למאורעות ימים אלה היה כדאי לפרלמנט הישראלי לחוקק חוק פראקטי שיסייע באמת להילחם נגד הניאו הנאציזם העולה באירופה ובאמריקה, ובמיוחד נגד המפלגות האנטישמיות העומדות מאחורי ההסתה הזו. לדאבוננו המפלגות הניאו נאציות והאנטישמיות מקיימות ערבים לבקרים אסיפות גזעניות ששוב ושוב אינן פוסחות במלחמתן על היהודים ועל היהדות. מלבד מלחמת המלל וה"הסברה" שאינה קיימת ברצינות אין המדינה עושה ולא דבר נגד אלה מבין הישראלים – ובראשם נבחרי ציבור, ששוב שוב מוזמנים לכנסים של אותן מפלגות ניאו נציות וניאו פשיסטיות באירופה, ובמסווה של "פטריוטיות מערבית במזה"ת" הם מגבים את אותן מפלגות שאח"כ רודפות יהודים בכל רחבי אירופה וצוחקות על אותם אישי ציבור ישראליים (מהימין בעיקר...) המשמשים להם כאמצעי לגיטימציה בארצות כמו אוסטריה, צרפת, גרמניה, רוסיה, אוקראינה ועוד נגד היותן מסווגות כמפלגות אסורות.

מסתבר שאותם אישים ישראלים טיפשים הם אלה שנותנים את העוז לגרמנים הפשיסטים נגד ברית המילה , הם גם אלה שמעניקים לממשיכיו של היידר האוסטרי לרדוף את יהדות אוסטריה , הם אלה שעוזרים בגלוי לגב' לה פן נגד יהודי צרפת ועוד. לא פעם מוצאים איש ציבור יהודיים ורבנים באירופה – יחד עם השלטון המקומי, את עצמם מובכים כאשר מלחמתם ונידויים של האנטישמים בארצם נשבר דווקא ע"י מתן לגיטימציה לאותם פורעים ע"י אישי ציבור ישראלים גסי רוח שהופכים ל"אורחי הכבוד" של אלה שהיטלר ומוסוליני ימ"ש עדיין מהוים עבורם מקור להשראה. כך זה אירע לרב אייזנברג באוסטריה שגילה כי ח"כ ניסים זאב מש"ס הפך ל"אורח הכבוד" של ממשיכיו הניאו נאצים של היידר האוסטרי. כך זה קורה כאשר פר' הלל וויס מבקר בכנסי הימין האנטישמי בבריסל שבבלגיה וכך זה קרה כשמר רוני פרשואר היה "אורח הכבוד" של הגזענית האנטי יהודית מצרפת - גב' לה פן, דור שני לאנטישמים.

החוק המוצע צריך לערוך הגדרה מדויקת של הבסיסים המאפיינים את המפלגות האנטישמיות הללו ואף לנקוב בשמותיהן. בחוק יש לקבוע עונש מאסר ו/או ביטול אזרחותו הישראלית של כל אחד אשר אשר ישתתף באותן מפלגות שתוגדרנה אנטישמיות, ותהיינה הסיבות לכך אשר תהיינה. כל זה הוא בבחינת "וביערת הרע מקרבך". החוק הזה יהיה המשך לחוק הקיים "נגד הנאצים ועוזריהם" ויהיה מקביל לחוק האוסר מגע עם האויב, ביקור במדינת אויב וכל קשר עם סוכן זר. מפלגות הימין האנטישמיות מאירופה ואמריקה הן אויבי היהודים והיהדות ובודאי שמדובר בסוכנים זרים הקמים עלינו להשמידנו. כך גם יוכלו – ביתר חופשיות, לפעול מדינות אירופה נגד האנטישמים הללו ואילו אישים ורבנים יהודיים לא יופרעו ע"י "קוויזלינגים" מישראל ללחום במדינותיהם להוצאת הנאצים והאנטישמים מחוץ לחוק.

קטגוריה:

תגיות: ,